18.12.11

Video Syarah Ihya' 132-138 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 132

http://www.youtube.com/watch?v=8xG-SaY8f2c
- KULIAH KALI KE-22.
- Imbasan kuliah yang lalu.
- Bagaimana hendak mengenali orang 'alim?
- Apakah ilmu2 fardhu 'ain yang berdosa jika sengaja tidak dipelajari itu?
- Apakah ilmu2 jalan ke akhirat? Ada 2 sahaja? Apakah dia?
- Manakah had paling bawah dalam ilmu fardhu 'ain mukasyafah?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 133
http://www.youtube.com/watch?v=vFXd12unU1Q
- Di mana hendak mendapatkan ilmu fardhu 'ain MUAMMALAH?
- Apa itu ILMU LADUNI?
- Bagaimana hendak mendapatkan ilmu laduni?
- 40 tahun Imam Ahmad doakan gurunya Imam Syafi'i.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 134
http://www.youtube.com/watch?v=q4Bjwn4_JhU
- Apa berlaku sekiranya matahari dicuri makhluk asing?
- 5 ciri mujtahid-mujtahid mutlak.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 135
http://www.youtube.com/watch?v=p0IUzqa6RMI
- 'Pakaian' para ulama mazhab.
- Imam Malik berlebih-lebihan?
- Berabdi kerana cinta?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 136
http://www.youtube.com/watch?v=HQjhyK2yWQ0
- Imam Malik dicemeti.
- Imam Malik yang tiada rumah.
- Perihal kitab Al-Muwatta'.
- Imam Malik tidak setuju hanya pandnagannya sahaja digunakan untuk seluruh umat Islam.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 137
http://www.youtube.com/watch?v=1TMpQSUIdro
- Kelebihan Madinah.
- Bila masanya ilmu dimulia atau direndahkan?
- Kisah Sultan Melaka berguru.
- Beribadah seluruh malam.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 138
http://www.youtube.com/watch?v=FMJ6-fBkrFU
- Imam Abu Haniffah sanggup dipukul kerana tolak jawatan pengurus baitul mal.
- Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah kepada wang yang diterimanya?
- 3 perlakuan Imam Abu Hanifah yang patut kita contohi.
- Penutup kuliah ke-22.

IMAM MALIK (PENGASAS MAZHAB HANBALI)

Menurut riwayat, Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur melarang Imam Malik daripada meriwayatkan hadith tentang talak daripada orang yang dipaksakan. Kemudian Abu ja’far mengancam orang yang bertanyakan hal itu kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik menyambut ancaman tadi dengan meriwayatkan di muka umum hadith Nabi yang menerangkan bahawa tidak jatuh talak orang yang dipaksa. Maka khalifah menyuruh pukul Imam Malik dengan cemeti, tetapi dia terus meriwayatkan hadith itu.

Tentang zuhudnya Imam Malik menghadapi dunia, dibuktikan oleh riwayat bahawa Khalifah Al-Mahdi bertanya kepada Imam Malik : “Adakah tuan memiliki rumah?”

“Tidak ada,” jawab Imam Malik.

Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik : “Adakah tuan mempunyai rumah?”

“Tidak ada,” jawabnya.

Lalu Harun Ar-Rasyid menganugerahkan wang 3,000 dinar kepada Imam Malik seraya mengatakan : “Belilah rumah dengan wang ini.”

Imam Malik mengambil wang itu tetapi tidak dibelinya rumah.

Ketika Harun Ar-Rasyid ingin bertambah terkenal, lalu mengatakan kepada Imam Malik : “Sayugialah tuan pergi bersama-sama kami. Aku bercita-cita membawa perhatian manusia kepada kitab Al-Muwatta’, sebagaimana Khalifah Uthman membawa perhatian manusia kepada Al-Quran.”

Imam Malik menjawab : “Adapun membawa manusia kepada kitab Al-Muatta’, tidak ada jalan kepadanya kerana para sahabat Rasulullah saw sudah bertebaran ke segenap negeri sesudah wafatnya, lalu mereka memperkatakan hadith. Maka setiap penduduk negeri ada ilmunya. Nabi saw pernah mengatakan :

“Perbezaan pendapat umatku adalah satu rahmat.” (Baihaqi, sanad dhaif)

Bahawa Imam Asy-Syafi’i menerangkan : “Aku melihat di pintu tempat tinggal Imam Malik seekor kuda Khurasan, namanya ‘Misr’. Aku belum pernah melihat kuda secantik itu. Lalu aku mengatakan kepadanya : “Alangkah cantiknya kuda ini!”

Maka beliau menjawab : “Kuda ini hadiah aku kepada kamu wahai Abu Abdullah.”

Maka aku menjawab : “Biarlah kuda ini untuk tuan hamba, menjadi tunggangan tuan hamba sendiri.”

Imam Malik menyambung : “Aku malu kepada Allah Ta’ala memijak tanah dengan kuku kuda di mana di dalamnya dikuburkan Nabi Allah saw.”

Lihatlah betapa kemurahan hati Imam Malik dengan menyerahkan semuanya itu sekaligus dan betapa penghormatannya kepada tanah Madinah.

“Madinah ini lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya.” (Bukhari, Muslim)

“Madinah itu menghilangkan kotorannya seperti penempaan menghilangkan kotoran besi.” (Bukhari, Muslim)

Kata Imam Malik kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid : “Sesungguhnya ilmu itu adalah seumpama wang keluar daripadamu. Jikalau engkau muliakan, maka mulialah dia dan jika engkau hinakan, maka hinalah dia. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi.”

IMAM ABU HANIFAH (PENGASAS MAZHAB HANAFI)

Menurut cerita Hammad bin Abi Sulaiman, adalah Imam Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya dnegan ibadah. Menurut riwayat yang lain, dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah.

Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah lalu di jalan besar. Lalu orang menunjuk kepadanya yangs edang berjalan kaki, dengan mengatakan kepada orang lain : “Itulah dia orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah.”

Maka sentiasalah sesudah itu dia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah dan mengatakan : “Aku malu kepada Allah SWT disebutkan tentang ibadahku yang tidak sebenarnya.”

Mengenai zuhudnya, diriwayatkan dari Ar-Rabi’ bin ‘Ashim yang mengatakan : “Aku diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah. Maka aku datang menjumpai Abu Hanifah. Yazid mahu mengangkat Abu Hanifah menjadi pengurus baitul mal. Dia menolak lalu dipukul 20 kali.”

Lihatlah bagaimana dia lari dari pangkat dan bersedia menanggung azab sengsara.

Imam Hanafi meninggalkan pesanan kepada anaknya : “Apabila aku mati nanti dan aku sudah dikuburkan, ambillah dirham yang puluhan ribu ini dan bawalah kepada Al-Hasan bin Quthubah dan katakan kepadanya : “Ambillah barang simpanan engkau yang engkau simpan pada Abu Hanifah.”

Kata Syuraik An-Nakha’i : “Adalah Abu Hanifah seorang pendiam, selalu berfikir dan sedikit berbicara dengan manusia.”