26.1.12

Video Syarah Ihya' 'Ulumiddin 167-173 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 167

http://www.youtube.com/watch?v=5wPlXrG5xjM
- Kuliah kali ke-27.
- Mana kebun syurga?
- Para malaikat yang bertebaran.
- Pandang dekat (syariat) vs pandang hakikat.
- Kisah cabut bulu ketiak dalam masjid.
- Zikir harian Imam Al-Ghazali.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 168
http://www.youtube.com/watch?v=IqOiXeF0apo
- Zikir harian Hujjatul Islam.
- Bekalan ke akhirat dan jalan ke akhirat.
- Sejarah Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi & Tariqat Ghazaliyyah.
- Nama Imam Mahdi.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 169
http://www.youtube.com/watch?v=zZUb6LVZxKA
- Asal gelaran 'As-Suhaimi'.
- Salasilah Syeikh Muhammad bin Abdullah.
- Masalah 'generasi pertama'.
- 6 tahun pertama di Makkah.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 170
http://www.youtube.com/watch?v=dRyNk-Tcj4Q
- Perubahan Syeikh Muhammad As-Suhaimi.
- 'Tok guru kasyaf'.
- Pengalaman belajar yang luarbiasa.
- Tibai syaitan.
- Kasyaf Syeikh Muhammad As-Suhaimi.
- Guru-guru utama Syeikh Muhammad As-Suhaimi.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 171
http://www.youtube.com/watch?v=9diGr2-Oq0c
- 40 tahun mengajar agama tanpa bayaran.
- Antara karamah Syeikh Muhammad bin Abdullah.
- Cara buat duit yang aneh.
- Kuda yang berkata-kata?
- Tariqat Syeikh Muhammad bin Abdullah?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 172
http://www.youtube.com/watch?v=Jk3tc3Cgbvs
- Isi tauhid

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 173
http://www.youtube.com/watch?v=yFo3xlzMbms
- "Wajjahtu".
- Majlis zikir dan tazkirah yang sudah terubah maksudnya.


PENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-27


ZIKIR DAN TAZKIR

“Berilah peringatan kerana peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman.” (Az-Zariyat : 55)

“Apabila kamu melalui kebun syurga, bersenang-senanglah di dalamnya.”

“Manakah kebun syurga itu?” tanya yang hadir.

“Majlid-majlis zikir.” (Turmizi)

“Allah Ta’ala mempunyai banyak malaikat yang mengembara dalam dunia selain para malaikat yang ada hubungan dengan makhluk. Apabila mereka melihat majlis zikir, lalu mereka saling panggil-memanggil satu sama lain, dengan mengatakan : “Pergilah kepada kesayangan masing-masing.” Lalu pergilah mereka mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah kepada Allah dan peringatilah dirimu sendiri.” (Bukhari, Muslim)

Oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang, kita lihat mengambil yang sedemikian itu lalu membiasakan dengan ceritera-ceritera, syair-syair, doa-doa dan kata-kata yang tidak difahami dan pemutaran perkataan-perkataan agama.

Adapun cerita-cerita, maka itu bid’ah. Telah datang dari ulama-ulama terdahulu, larangan duduk mengelilingi tukang-tukang cerita itu. Mereka mengatakan bahawa tidak ada yang sedemikian pada masa Rasulullah saw. Dan tidak ada pada masa Abu Bakar dan Umar, sehingga lahirlah fitnah dan timbullah tukang-tukang cerita.

Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar keluar dari masjid seraya mengatakan : “Aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu. Kalau tidaklah kerana dia maka tidaklah aku keluar.”

Al-A’masy masuk ke masjid jamik Basrah. Maka dilihatnya seorang tukang cerita sedang bercerita dan mengatakan : “Diterangkan hadith kepada kami oleh Al-A’masy.” Maka Al-A’masy pun masuk ke tengah-tengah rombongan itu sambil mencabut bulu ketiaknya.

Maka tukang cerita itu berkata : “Tuan, tidakkah berasa malu?” Sahut Al-A’masy : “Mengapa? Bukankah saya berbuat sunnah dan saudara berbuat dusta?” Saya Al-A’masy dan tidak pernah menceritakan hadith kepada saudara.”

Ali r.a. menghalau tukang cerita dari masjid jamik Basrah. Tatkala didengarnya yang bercerita itu Al-Hasan Al-Basri, maka tidak dihalaunya kerana Al-Hasan memperkatakan tentang ilmu akhirat dan berfikir tentang mati, mengingatkan kekurangan diri, bahaya amal, gurisan syaitan dan cara menjaga diri daripadanya. Dia mengingatkan kepada segala rahmat Allah dan nikmatNya, kepada keteledoran hamba pada mensyukuri-Nya. Dia memperkenalkan kehinaan dunia, kekurangan, kehancuran dan kepalsuan janjinya, bahaya akhirat dan huru-haranya.

Atha’ berkata : “Majlis zikir itu menutupkan 70 majlis yang sia-sia.”

Jika cerita itu termasuk cerita nabi-nabi a.s. yang berhubungan dengan urusan agama dan tukang ceritanya itu benar dan ceritanya tidak salah, maka menurut saya (Imam Al-Ghazali), dibolehkan.

Adapun syair, maka dicela membanyakkannya dalam pengajaran.

Kebanyakan syair yang dibiasakan oleh juru-juru nasihat ialah apa yang menyangkut dengan penyifatan kepada kerinduan, keelokan yang dirindukan, senangnya ada hubungan dan pedihnya berpisah.

Majlis itu dikunjungi oleh rakyat banyak yang bodoh-bodoh. Perutnya penuh dengan hawa nafsu, hatinya tidak terlepas daripada menoleh kepada rupa yang amnis. Dari itu syairnya tidak bergerak dari jiwanya kecuali ia terpaut padanya. Maka berkobarlah api hawa nafsu padanya, lalu mereka berteriak dan menari-nari.

Dari itu tidaklah sayugianya dipakai syair kecuali ada padanya pengajaran atau hikmah untuk jalan petunjuk dan pelunakan hati. Nabi saw bersabda : “Sesungguhnya sebahagian daripada syair itu mengandungi hikmah.” (Bukhari)

Jika majlis itu dihadiri orang-orang tertentu yang mempunyai perhatian kepada ketenggelaman hati dengan cinta kepada Allah Ta’ala dan tidak ada golongan lain dalam majlis tersebut, maka bagi mereka tidak ada melaratnya syair itu, yang zahiriahnya menunjukkan kepada hubungan sesama makhluk. Kerana pendengarnya dapat menempatkan apa yang didengarnya menurut panggilan hatinya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada “Kitab Pendengaran”.

Dan kerana itulah Al-Junaid berbicara kepada lebih kurang 10 orang. Kalau mereka sudah banyak, dia tidak berbicara. Dan tidaklah pernah sekali-kali yang menghadiri majlisnya sampai 20 orang.

Video Syarah Ihya Ulumiddin 160-166 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 160

http://www.youtube.com/watch?v=_4_Lfd3hXQw
- Kuliah Syarah Ihya' ke-26.
- Zikir harian Imam Al-Ghazali.
- Istilah-istilah agama yang berubah.
- Istilah2 biasa yang berubah.
- Istilah 'fiqh' yang asal dan yang sudah terubah.
WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 161
http://www.youtube.com/watch?v=8Z2OoSW1azw
- Istilah 'fiqh' disalahguna untuk mendapatkan keduniaan.
- Ulama2 fiqh yg tersasar perintahahkan kitab Ihya' dihapuskan.
- Istilah 'ilmu' dan 'tauhid' yang sudah terubah maknanya.
- Ilmu fardhu 'ain yang merupakan 'jalan' ke akhirat.
- Bekalan ke akhirat vs 'jalan' ke akhirat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 162
http://www.youtube.com/watch?v=f4chhzPU9H0
- Bekalan banyak, 'jalan' tak ada. Macam mana?
- Kulit2 tauhid dan isinya.
- Kulit tauhid 1

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 163
http://www.youtube.com/watch?v=Hk6PzmWsd7I
- Kulit tauhid yang kedua.
- Bolehkah berhenti sekejap dari agama?
- Ahli2 ilmu kalamlah penjaga kulit tauhid kedua.
- 2 kulit tauhid sudah diketahui. Apakah isi tauhid?
- Pandang dekat vs pandang hakikat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 164
http://www.youtube.com/watch?v=zIQ-vXTviy8
- Hawa nafsu sebagai Tuhan?
- Bom nuklear vs sifat mazmumah!Link
- Fahaman ASWJ

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 165
http://www.youtube.com/watch?v=X8Sr3eE6bQA
Syariat dan hakikat
- Tolak amal, pakai hakikat sahaja?
- Ahli Sunnah wal Jamaah

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 166
http://www.youtube.com/watch?v=joN6oqOusq8
- Apakah maksud sebenar "wajjahtu"?
- Allah bertempat dan berarah? Habis... Siapa yang menciptakan tempat dan arah?
- Akal cerdik, hati kosong.


PENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-26

KULIT PERTAMA – iaitu anda mengucapkan dengan lisan “Laa Ilaaha illAllaah”.

Ini dinamakan tauhid melawan tatslits (kepercayaan triniti) yang ditegaskan oleh orang Nasrani. Tetapi ucapan tersebut kadang-kadang datang dari orang munafik, yang berlawanan batinnya dengan zahirnya.

KULIT KEDUA - Iaitu tidak ada dalam hati (apa-apa) yang menyalahi dan berlawanan dengan pengertian ucapan tadi. Bahkan yang zahir dari hati melengkapi kepada aqidahnya. Dan demikian juga membenarkannya. Iaitu tauhid orang awam. Dan para ahli ilmu kalam sebagaimana yang diterangkan dahulu adalah penjaga kulit ini daripada gangguan golongan bid’ah.

YANG KETIGA IAITU ISI – Bahawa ia melihat keadaan seluruhnya daripada Allah Ta’ala dengan tidak menoleh kepada perantaraan, dan ia berabdi kepada-Nya dengan ibadah yang tunggal kepada-Nya. Tidak ia berabdi yang lain.

Dan keluarlah dari tauhid ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Maka setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, (sesungguhnya) dia telah mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya.

“Adakah engkau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya menajdi Tuhannya?” (Al-Jathiyah : 23)

“Tuhan yang disembah di bumi, yang sangat dimarahi oleh Allah Ta’ala ialah hawa nafsu.” (Thabrani, dengan isnad dhaif)

Dan di atas yang sebenarnya, barang siapa memerhatikan, tentu mengerti bahawa penyembah berhala sebenarnya tidaklah ia menyembah berhala, tetapi ia menyembah hawa nafsunya, kerana nafsunya itu condong kepada agama nenek moyangnya lalu ia mengikuti kecondongan itu. Dan kecondongan nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan adalah salah satu pengertian.

Dan keluarlah dari tauhid ini, (sikap) menaruh kemarahan kepada makhluk dan berpaling kepada mereka. Maka orang yang melihat seluruhnya berasal daripada Allah Ta’ala, bagaimana akan marah kepada yang lain? Dari itu, tauhid adalah ibarat dari tingkat ini, iaitu tingkat orang-orang siddiq.

Dari itu perhatikanlah, ke mana diputarkan erti tauhid dan kulit mana yang dirasa puas. Hal ini seumpama kosongnya orang yang pagi-pagi benar sudah menghadap qiblat dan membaca : “Aku menghadapkan wajahku kepada Yang Menjadikan langit dan bumi, aku memeluk agama yang benar...”

Dan itu adalah permulaan pendustaan dia menghadap Allah setiap hari sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta’ala secara khusus.

Sesungguhnya jika maksudnya dengan “wajah” itu ialah wajah secara zahir, maka adalah tujuannya ke Ka’abah dan tidak menuju ke lain jurusan.

Ka’abah tidaklah menjadi pihak bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, sehingga orang yang menghadap ke Ka’abah bererti menghadap kepada Allah Ta’ala. Maha Suci Allah daripada berpihak dan berdaerah.

Sekiranya maksud “wajah” itu ialah “wajah hati” dan memang itulah yang dimaksudkan oleh setiap orang yang beribadah, maka bagaimanakah dapat dibenarkan ucapannya sedangkan hatinya bolak-balik kepada kepentingan dan keperluan duniawinya? Dan mencari daya upaya mengumpulkan harta, kemegahan dan memperbanyak sebab-sebab dan perhatian seluruhnya untuk yang demikian.

Maka bilakah ia menghadapkan “wajahnya” kepada Allah yang menajdikan langit dan bumi?

Perkataan ini adalah menerangkan hakikat tauhid. Seorang yang bertauhid, ia tidak melihat melainkan Yang Esa dan tidak menghadapkan wajahnya melainkan kepada Yang Esa itu.

ZIKIR DAN TAZKIR

“Berilah peringatan kerana peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman.” (Az-Zariyat : 55)

“Apabila kamu melalui kebun syurga, bersenang-senanglah di dalamnya.”

“Manakah kebun syurga itu?” tanya yang hadir.

“Majlid-majlis zikir.” (Turmizi)

“Allah Ta’ala mempunyai banyak malaikat yang mengembara dalam dunia selain para malaikat yang ada hubungan dengan makhluk. Apabila mereka melihat majlis zikir, lalu mereka saling panginggil-memanggil satu sama lain, dengan mengatakan : “Pergilah kepada kesayangan masing-masing.” Lalu pergilah mereka mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah kepada Allah dan peringatilah dirimu sendiri.” (Bukhari Muslim)

20.1.12

Video Syarah Ihya' 'Ulumiddin 153-159 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 153

http://www.youtube.com/watch?v=kw1KBcH7IFc
- Kuliah kali ke-25.
- Imbas kembali kuliah ke-24.
- Mengapa ilmu nujum itu tercela?
- Pandang dekat vs pandang hakikat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 154
http://www.youtube.com/watch?v=4AZAzLLcnas
- Contoh dari kitab Misykatul Anwar karya Al-Ghazali.
- Peringkat-peringkat dalam belajar.
- Belajar hakikat dulu baru belajar syariat?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 155
http://www.youtube.com/watch?v=2hxBUHVq-dU
- Kebodohan yang bermanfaat.
- Tak dapat anak kerana rahim ditutup lemak.
- Ilmu banyak, umur kita singkat. Jadi macam mana?
Link- Istilah2 penting yang sudah berubah maksudnya.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 156
http://www.youtube.com/watch?v=GVYuxYV4EDI
- Istilah 'smart' dan 'wali Allah' yang sudah terubah.
- Maksud 'fiqh' yang sebenar.
- Maksud 'fiqh' yang sudah berubah.
- Ulama mana yang paling faqih?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 157
http://www.youtube.com/watch?v=L2RQJdO2xCs
- Maksud istilah 'ilmu' dan 'ulama' yang asal.
- Maksud 'ilmu' dan 'ulama' yang sudah terubah...

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 158
http://www.youtube.com/watch?v=FhJFAOeRrac
- Erti istilah 'tauhid' yang sebenar.
- Ilmu tauhid disamakan dengan ilmu kalam?
- Ilmu kalam hanya untuk menjaga kulit tauhid.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 159
http://www.youtube.com/watch?v=3bBSITlvGIUPENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-25


Ketahuilah, bahawa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu syariat ialah penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya dengan maksud-maksud yang merosakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang soleh terdahulu.

Iaitu 5 perkataan :

1. Fiqh

2. Ilmu

3. Tauhid

4. Tazkir

5. Hikmah

Inilah nama-nama yang terpuji. Orang-orang yang bersifat dengan nama-nama tadi ialah orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam agama.

Tetapi sekarang nama-nama itu sudah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela.

FIQH

Pada masa pertama dahulu, adalah nama fiqh itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat, kepada mengenal penyakit jiwa yang halus-halus dan yang merosakkan amal, teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat dan menekankan ketakutan kepada hati.

Ilmu yang menghasilkan peringatan dan penakutan, itulah fiqh namanya. Bukanlah fiqh itu mencabang-cabang soal talak, soal pembebasan perhambaan, li’an, pesanan barang dan sewa-menyewa. Yang demikian itu tidkalah membuahkan peringatan dan penakutan. Bahkan apabila terus-menerus bergelumang dengan hal itu membawa kepada kasar hati, mencabut ketakutan dari hati, sebagaimana kita saksikan sekarang pada orang-orang yang menjurus demikian.

Dimaksudkan dengan fiqh ialah pengertian-pengertian keimanan, bukan mengeluarkan fatwa.

Demi umurku, sesungguhnya perkataan ‘al-fiqh’ dan ‘al-fahm’ menurut bahasa ialah dua nama dengan satu pengertian.

Lihatlah, adalah itu natijah tidak menghafal percabangan fatwa-fatwa dan atau natijah ketiadaan ilmu yang kami terangkan itu.

Ditanyakan kepada Sa’ad bin Ibrahim Az-Zuhri : “Siapakah antara penduduk Madinah yang lebih faqih?” Dia menjawab : “Yang lebih kuat taqwanya kepada Allah Ta’ala.”

Dan taqwa adalah hasil daripada ilmu batin, bukan hasil daripada fatwa dan hukum.

Menurut Al-Hasan : “Sesungguhnya seseorang ahli fiqh itu zuhud di dunia, gemar ke akhirat, bermata hati kepada agama, kekal beribadah kepada Tuhannya, wara’ mencegah dirinya daripada memperkatakan kehormatan orang Islam, yang memelihara dirinya daripada harta mereka, dan yang menasihati jamaah mereka.”

Dalam keseluruhannya tadi, Al-Hasan tidak menyebut penghafal furu’-furu’ fatwa.

Kerana ilmu batin itu tidak terang, dan melaksanakannya sukar. Dan memperoleh kedudukan dalam pemerintahan, kehakiman, kemegahan dan kekayaan itu sulit dengan ilmu batin, maka syaitan memperoleh jalan mengkhususkan nama ‘fiqh’ yang menjadi nama terpuji itu pada syariat.

ILMU

Perkataan ini dipakai untuk pengetahuan mengenai zat, ayat-ayat dan perbuatan Allah Ta’ala terhadap hamba dan makhluk-Nya. Hinggakan ketika Umar r.a. meninggal dunia, berkatalah Ibnu Mas’ud r.a : “Sesungguhnya sudah mati 9/10 ilmu.”

Perkataan “ilmu” itu dijadikan isim ma’rifah dengan Alif dan Lam menjadi “al-ilmu”, lalu diberi penafsiran – “mengetahui tentang Allah SWT”.

Kemudian diputarkan pula oleh mereka perkataan “al-ilmu” itu dengan pengkhususan. Hinggakan dalam banyak hal, diperkenalkan orang berilmu ialah orang yang asyik berdebat melawan musuh dalam masalah-masalah fiqh dan lainnya.

Orang-orang yang tidak berbuat begitu dan tidak menghabiskan waktunya untuk itu, dikira lemah dan tidak termasuk dalam kalangan orang berilmu.

Dan sekarang secara mutlak dipakai kepada orang yang tidak tahu sedikitpun ilmu agama, selain daripada pertemuan-pertemuan perdebatan dalam masalah-masalah khilafiah.

http://syarahihya.blogspot.com/

5.1.12

Video Syarah Ihya Ulumiddin 146-152 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 146

http://www.youtube.com/watch?v=cwmVtXzctlY
- Kuliah ke-24.
- Fatwa2 aneh 2011.
- Semua ilmu bagus.
- Bagaimana boleh ada ilmu2 tercela?
- Tentang istidraj.
- Nabi Muhammad disihir.
- Amalan ampuh pendinding sihir.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 147
http://www.youtube.com/watch?v=u1nCEGEF82U
- Amalan Nabi sebelum tidur.
- Ilmu nujum.
- Ilmu ramalan cuaca.
- Jenis-jenis takdir.
- Perihal Harut dan Marut.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 148
http://www.youtube.com/watch?v=Yc9D8TIVB1E
- Ilmu Harut dan Marut.
- Kisah mulut ke mulut tentang Harut dan Marut.
- Kuliah Syarah Ihya' ke-24 bermula.
- 3 sebab tercelanya ilmu nujum.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 149
http://www.youtube.com/watch?v=1tdbfbNVLAI
- 12 zodiak/ nujum.
- Ketentuan diri mengikut bulan lahir?
- Bintang-bintang jadi Tuhan?
- Pandang dekat vs pandang hakikat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 150
http://www.youtube.com/watch?v=ZNC3D5e7J1Q
- Lagi punca ilmu nujum dilarang.
- Kisah Nabi Idris.
- Ilmu kedoktoran dan ta'bir mimpi dibenarkan.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 151
http://www.youtube.com/watch?v=ZpBQmVIybxI
- 1/46 kenabian.
- Ilmu tidak berfaedah termasuk ilmu yang tercela.
- Menyombong dalam belajar.
- Kebodohan yang bermanfaat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 152
http://www.youtube.com/watch?v=ZWeNjTnWJJw
- 40 hari lagi nak mati.
- Kata Nabi Isa...

PENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-24

Kuliah Maghrib kali ke-108

Dilarang pengetahuan (ilmu nujum) tersebut dari tiga segi :

1. Bahawa ilmu itu memberi melarat kepada kebanyakan orang, sebab apabila diterangkan kepada mereka bahawa hal-hal itu terjadi akibat perjalanan bintang-bintang, lalu tumbuhlah anggapan dalam hati mereka bahawa bintang-bintang itu dapat memberi bekas.

Bintang-bintang pengatur nasib :

1. Aries – kambing jantan.

2. Taurus – lembu jantan.

3. Gemini – anak kembar.

4. Cancer – ketam.

5. Leo – singa.

6. Virgo – wanita.

7. Libra – dewi keadilan/alat timbangan

8. Scorpio – kala jengking.

9. Sagitarius – pemanah.

10. Capricon – kambing jantan

11. Aquarius – penuang air.

12. Pisces – sepasang ikan.

Dan bahawa bintang-bintang itu tuhan-tuhan pengatur., kerana ia zat mulia di langit. Lalu terputuslah dari hati ingatan kepada Allah Ta’ala.

Seorang yang dalam ilmunya, memandang bahawa matahari, bulan dan bintang itu menurut perintah Allah Ta’ala.

Pandangan seorang yang lemah iman kepada adanya cahaya matahari sesudah terbit, adalah seumpama semut. Jika dijadikan baginya akal dan ia berada di atas secarik kertas, lalu memandang kepada kehitaman tulisan yang terus membaru, maka ia beriktiqad bahawa hal itu perbuatan pena, dan tidak meningkat pandangannya kepada memperhatikan anak jari. Kemudian dari jari, kepada tangan, kemudian kepada kemahuan menggerakkan tangan itu. Kemudian dari tangan kepada penulis itu sendiri yang bertenaga dan berkemahuan. Kemudian dari penulis itu kepada Yang Menjadikan tangan, kemampuan dan kemahuan.

Kebanyakan pandangan manusia terbatas kepada sebab-sebab yang dekat, yang di bawah, terputus dari peningkatan kepada yang menyebabkan sebab-sebab itu. Inilah salah satu sebab pelarangan ilmu nujum.

2. Sesungguhnya keputusan-keputusan ilmu nujum itu adalah tekaan semata-mata. Maka keputusan dari nujum itu adalah keputusan dengan kebodohan.

Adalah yang demikian itu suatu mukjizat bagi Nabi Idris a.s. menurut yang diriwayatkan. Ilmu nujum itu sudah lenyap, tersapu dan terhapus.

3. Bahawa tidak ada faedahnya ilmu nujum itu. Sekurang-kurang keadaannya ialah terperosok ke dalam perbuatan yang sia-sia, yang tidak perlu membuang –buang umur yang amat berharga bagi manusia pada perkara yang tidak berfaedah. Itulah satu kerugian yang tidak berkesudahan.

Kecuali ilmu kedoktoran, maka ilmu itu diperlukan. Kebanyakan dalil-dalinya dapat diselidiki.

Dan terkecuali juga ilmu menta’birkan mimpi, walaupun ia merupakan tekaan tetapi adalah sebahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian, dan tidak ada bahaya padanya.

SEBAB KETIGA

Terjun ke dalam ilmu yang tidak memberi faedah kepada orang itu dari ilmunya. Ilmu seperti itu adalah tercela terhadap orang itu, seperti dipelajarinya ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar, dipelajarinya ilmu yang tersembunyi sebelum ilmu yang terang, dan seperti diperbincangkannya tentang rahsia keTuhanan (al-asraril Ilahiyah).

Berapa banyak orang yang terjun ke dalam ilmu pengetahuan dan beroleh kemelaratan. Jikalau tidaklah ia terjun ke dalam ilmu pengetahuan itu, nescaya adalah halnya lebih baik dalam agama daripada apa yang telah terjadinya padanya.

Dan tidak dapat dinafikan, adanya ilmu yang mendatangkan kemelaratan bagi sebahagian manusia, seumpama melaratnya daging burung dan beberapa macam kuih yang enak rasanya kepada bayi yang masih menyusu. Bahkan banyak orang yang berguna baginya kebodohan dalam beberapa hal.

Nabi Isa a.s pernah berkata : “Alangkah banyaknya pohon kayu dan tidaklah semuanya berbuah. Alangkah banyaknya buah-buahan dan tidaklah semuanya baik. Dan alangkah banyaknya ilmu pengetahuan dan tidaklah semuanya berguna.”

http://syarahihya.blogspot.com/