23.8.11

Kitab Puasa - Bahagian Ketiga

BAHAGIAN KETIGA

Tentang amalan sunat dengan puasa dan susunan wirid padanya.

Ketahuilah bahawa kesunatan puasa itu dikuatkan pada hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama itu sebahagiannya terdapat pada tiap-tiap tahun, sebahagiannya terdapat pada tiap-tiap bulan, dan sebahagian lagi pada tiap-tiap minggu.

Adapun yang dalam setahun selain (puasa) hari-hari bulan Ramadhan iaitu :

1. Hari ‘Arafah

2. hari ‘Asyura

3. 1/10 pertama (3 hari pertama) dari bulan Zulhijjah

4. 1/10 pertama (3 hari pertama) dari bulan Muharram

Semua bulan Haram (Zulqaidah, Zulhjjah, Muharam dan Rejab) adalah tempat berat dugaan bagi puasa, iaitu waktu-waktu yang utama.

“Dan adalah Rasulullah saw membanyakkan puasa bulan Sya’aban, sehingga disangkakan orang bahawa dia sedang berada dalam bulan Ramadhan.” (Bukhari, Muslim)

Dalam hadith ada disebutkan :

“Puasa yang lebih utama sesudah bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah – Muharam.”

Kerana bulan Muharam itu permulaan tahun. Maka membangunnya atas kebajikan adalah lebih disunatkan dan diharapkan berkekalan berkatnya.

Bersabda Nabi saw :

“Puasa sehari daripada bulan-bulan haram adalah lebih utama daripada 30 hari bulan lainnya. Dan puasa sehari daripada bulan Ramadhan, adalah lebih utama daripada 30 hari daripada bulan haram.” (Al-Iraqi tidak menemui hadith ini)

Pada hadith ada disebutkan :

“Sesiapa yang berpuasa 3 hari daripada bulan haram iaitu pada Khamis, Jumaat dan Sabtu, nescaya dituliskan oleh Allah baginya setiap hari sebagai ibadah 900 tahun.” (Hadith dhaif)

Pada hadith ada disebutkan :

“Apabila sudah berada senisfu (separuh) dari bulan Sya’aban, maka tidak ada puasa lagi sehinggalah Ramadhan.” (Ibnu Hibban, sahih)

Kerana itulah disunatkan berbuka (maksudnya tidak berpuasa) sebelum Ramadhan beberapa hari. Jika disambungkannya Sya’aban dengan Ramadhan, maka boleh (jaiz) juga. Dikerjakan yang demikian (berpuasa penuh pada bulan Sya’aban lalu menyambung terus dengan puasa bulan Ramadhan) oleh Rasulullah saw sekali, dan dipisahkannya antara Sya’aban dengan Ramadhan banyak kali. Dan tiada jaiz, dimaksudkan menerima Ramadhan dengan dua atau tiga hari puasa kecuali bertepatan dengan wiridnya.

Dimakruhkan oleh sebahagian sahabat (sekiranya) diambil bulan Rejab untuk berpuasa seluruhnya sehingga (supaya) tidak menyerupai bulan Ramadhan.

Maka bulan-bulan yang utama itu ialah bulan Zulhijjah, Muharram, Rejab dan Sya’aban, dan bulan haram iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, satu tunggal (iaitu Rejab) dan tiga berturut-turut (iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharam). Dan yang lebih utama dari bulan haram itu ialah bulan Zulhijjah, kerana padanya (ada) ibadah haji, beberapa hari yang dimaklumi dan dikirakan.

Bulan Zulqaidah adalah sebahagian daripada bulan haram dan sebahagian daripada bulan-bulan haji. Dan bulan Syawal adalah sebahagian daripada bulan-bulan haji dan (tetapi) tidaklah ia termasuk dalam bulan haram. Bulan Muharam dan bulan Rejab tidaklah sebahagian daripada bulan-bulan haji.

Dalam hadith ada disebutkan :

“Tiadalah dari hari-hari yang berbuat amalan padanya yang lebih utama dan lebih dikasihi Allah ‘Azza wa Jalla, daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Sesungguhnya berpuasa sehari padanya menyamai dengan puasa setahun. Melakukan ibadah solat satu malam daripadanya, menyamai dengan mengerjakan ibadah solat pada Lailatul Qadar. Lalu orang bertanya : “Dan tiadakah jihad pada jalan Allah Ta’ala?” Maka Nabi saw menjawab : “Dan tiadalah jihad pada jalan Allah ‘Azza wa Jalla, selain orang yang diletihkan kudanya dan ditumpahkan darahnya.” (Ibnu Majah)

Adapun puasa yang berulang-ulang dalam sebulan iaitu pada awal, pertengahan dan akhir. Dan pertengahannya ialah pada hari-hari putih iaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Adapun yang berulang-ulang dalam seminggu iaitu hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Maka inilah hari-hari yang utama disunatkan berpuasa padanya dan memperbanyakkan kebajikan kerana berlipat ganda pahalanya dengan barakahnya pada waktu-waktu tersebut.

Adapun puasa suntuk masa, maka adalah melengkapi bagi keseluruhannya serta tambahannya. Dan bagi orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, padanya beberapa jalan. Antara mereka ada yang memakruhkannya kerana telah datang beberapa hadith yang menunjukkan kepada makruhnya.

Dan yang sahih, sesungguhnya dimakruhkan kerana dua perkara :

1. Pertama – bahawa tiada berbuka pada dua hari raya (Aidil Fitri dan Aidil Adha) dan hari-hari tasyriq (11. 12 dan 13 Zulhijjah), maka itu adalah suntuk masa seluruhnya.

2. Kedua – bahawa dengan berpuasa suntuk masa itu adalah tidak menyukai sunnah (menyalahi sunnah) tentang berbuka. Dan orang yang selalu berpuasa itu menjadikan puasa suatu larangan terhadap dirinya, sedangkan Allah SWT menyukai supaya dilaksanakan kemudahan yang dianugerahi-Nya, sebagaimana menyukai dilaksanakan segala kemahuanNya. Maka apabila sesuatu daripada itu tidak ada dan melihat kebaikan bagi dirinya dalam berpuasa suntuk masa, maka hendaklah dikerjakannya yang demikian. Sesungguhnya telah dikerjakan itu oleh segolongan sahabat dan tabi’in, diredhai Allah kiranya mereka sekalian.

Nabi saw bersabda dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-As’ari :

“Sesiapa berpuasa dalam masa seluruhnya, nescaya disempitkan kepadanya neraka jahannam dan dinombori 90.” (Tidak dicatatkan sumber hadith ini)

Ertinya tidak ada baginya tempat dalam nereka jahannam itu.

Dan kurang dari itu, ada darjat yang lain iaitu puasa setengah (separuh) masa, dengan cara ia berbuka sehari dan berbuka sehari. Yang demikian itu adalah sangat memberatkan bagi diri dan lebih kuat memaksakannya.

Dan telah datang kelebihannya banyak hadith kerana hamba padanya adalah antara puasa sehari dan syukur sehari.

Nabi saw telah bersabda :

“Didatangkan kepadaku kunci-kunci gudang dunia dan tempat simpanan di dumi, maka aku kembalikan semuanya. Dan aku mengatakan : “Aku lapar sehari dan kenyang sehari. Aku memuji Engkau apabila aku kenyang dan aku merendahkan diri kepada Engkau apabila aku lapar.” (Turmizi)

Nabi saw bersabda :

“Puasa yang lebih utama ialah puasa saudaraku Daud. Adalah dia berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (Bukhari, Muslim)

Dan daripada itulah turun tangan Nabi saw pada Abdullah bin Umar mengenai puasa, di mana Abdullah mengatakan : “Sesungguhnya saya sanggup lebih banyak daripada itu.” Maka jawab Nabi saw : “Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari.” Lalu Abdullah menyambung : “Bahwa aku bermaksud lebih baik daripada itu.” Maka Nabi saw bersabda : “Tidak ada yang lebih baik daripada itu.” (Bukhari, Muslim)

Diriwayatkan bahawa Nabi saw tidak berpuasa sekali-kali sebulan penuh, selain daripada bulan Ramadhan. (Bukhari, Muslim)

Dan sesiapa yang tidak sanggup berpuasa setengah masa itu maka tidak mengapalah (melakukan) sepertiganya, iaitu dia berpuasa sehari dan berbuka dua hari. Dan apabila berpuasa tiga hari dari awal bulan, tiga hari di tengah dan tiga hari di penghujungnya, maka itu adalah sepertiga dan jatuh dalam waktu-waktu yang utama. Dan jika berpuasa Isnin, Khamis dan Jumaat, maka itu mendekati sepertiga.

Apabila sudah jelas waktu-waktu keutamaan, maka yang sempurna ialah difahami oleh orang banyak akan pengertian puasa. Dan bahawa maksudnya ialah membersihkan hati dan menuangkan segala cita-cita bagi Allah ‘Azza wa Jalla. Orang yang memahami dengan halusnya dari kebatinan, melihat ia akan segala hal ehwalnya. Kadang-kadang dikehendaki oleh keadaannya akan berkekalan puasa, dan kadang-kadang dikehendaki akan berkekalan berbuka. Dan kadang-kadang dikehendaki mencampurkan berbuka dengan berpuasa.

Apabila telah difahami akan ertinya dan telah dipastikan akan batasnya dalam menempuh jalan akhirat dengan muraqabah hati, nescaya tidak tersembunyi kepadanya kebaikan hatinya. Dan itu tidak mengharuskan tertib yang terus-menerus. Dan kerana itulah diriwayatkan bahawa Nabi saw : adalah berpuasa sehingga dikatakan orang dia tidak berbuka, dan dia berbuka sehinggga dikatakan orang (dia) tiada berpuasa. Dan dia tidur sehingga dikatakan orang dia tiada bangun, dan dia bangun sehingga dikatakan orang dia tiada tidur.” (Bukhari, Muslim)

Dan adalah yang demikian itu menurut apa yang terbuka baginya dengan nur kenabian, daripada menunaikan hak segala waktu.

Para ulama memandang makruh membuat berturut-turut antara berbuka lebih banyak daripada empat hari, kerana penghargaan dengan hari raya dan hari-hari tasyriq. Para ulama itu menyebutkan bahawa yang demikian mengesatkan hati, melahirkan keburukan adat kebiasaan dan membukakan pintu-pintu hawa nafsu. Dan demi umurku, benarlah seperti yang demikian pada pihak kebanyakan manusia, lebih-lebih lagi orang yang makan dua kali sehari semalam.

Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari tertib susunan puasa sunat.

WaAllahua’lam bissawab. Allah Maha Tahu dengan kebenaran. Telah tamat kitab Rahsia-rahsia Puasa. Dan segala puji bagi Allah dengan segala tempat pujiannya semuanya, apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui atas segala nikmat-Nya seluruhnya, apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, serta sejahtera dan mulia dan kepada setiap hamba pilihan darti penduduk bumi dan langit.

Akan diiringi insyaAllah Ta’ala dengan kitab Rahsia-rahsia Haji. Dan Allah yang menolong, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Dan tidak adalah taufik bagiku selain dari Allah. Cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik tempat penyerahan diri.

18.8.11

Kitab Puasa - Bahagian Kedua

BAHAGIAN KEDUA

Tentang rahsia-rahsia puasa dan syarat-syarat batiniyyahnya.

Ketahuilah bahawa puasa itu 3 tingkat:

1. Puasa umum

2. Puasa khusus

3. Puasa khusus dari yang khusus

(Puasa Umum)

Adapun puasa umum iaitu mencegah perut dan kemaluan memenuhi keinginannya, sebagaimana huraian yang lalu.

(Puasa Khusus)

Adapun puasa khusus iaitu pencegahan pendengaran, penglihatan, lidah, kaki, tangan dan anggota tubuh lain daripada dosa.

(Puasa Khusus dari Yang Khusus)

Adapun yang khusus dari yang khusus iaitu puasa hati daripada segala cita-cita yang hina dan segala fikiran duniawi, serta mencegahnya daripada selain Allah ‘Azza wa Jalla secara keseluruhan. Dan hasillah berbuka daripada puasa ini dengan berfikir selain daripada Allah ‘Azza wa Jalla dan hari akhirat, dan dengan berfikir tentang dunia. Kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama. Maka yang demikian itu adalah sebahagian daripada perbekalan akhirat dan tidaklah termasuk dunia.

Sehingga berkatalah orang-orang yang mempunyai hati : “Barangsiapa tergerak cita-citanya dengan bertindak pada siang harinya untuk memikirkan bahan berbuka puasanya, nescaya dituliskan satu kesalahan kepadanya.” Kerana yang demikian itu termasuk kurang keyakinan akan kurniaan Allah ‘Azza wa Jalla, dan kurang yakin dengan rezeki yang dijanjikan.

(Puasa khusus dari yang khusus) Inilah tingkat nabi-nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang muqarrabin. Dan tidak panjanglah pandangan tentang penghuraiannya secara perkataan, tetapi mengenai penyelidikannya secara pelaksanaan, kerana itu adalah menghadapkan cita-cita sejati kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Dan berpaling daripada selain Allah SWT dan memakai akan pengertian firman Allah ‘Azza wa Jalla :

“Katakanlah “Allah”. Kemudian biarkanlah mereka main-main dengan cakap-cakap kosongnya.” (Al-An’am : 91)

Adapun puasa khusus iaitu puasa orang-orang soleh iaitu mencegah seluruh anggota badan daripada dosa. Dan kesempurnaannya adalah dengan 6 perkara.

(Tatacara Puasa Khusus)

Pertama : Memicingkan mata dan mencegahnya daripada meluaskan pandangan terhadap setiap yang dicela dan dimakruhkan, dan kepada setiap yang membimbangkan dan melalaikan hati daripada mengingati Allah ‘Azza wa Jalla.

Bersabda Nabi saw :

“Pandangan itu ialah anak panah beracun daripada panah-panah Iblis Laknatullah. Maka sesiapa yang meninggalkan pandangan kerana takut kepada Allah, nescaya didatangkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla kepadanya keimanan yang diperoleh kemanisan dalam hatinya.” (Al-Hakim, sahih isnadnya)

Diriwayatkan oleh Jabir dari Anas dari Rasulullah saw bahawa baginda bersabda :

“Lima perkara membukakan puasa orang yang berpuasa : berdusta, mengumpat, menjadi lalat merah, bersumpah palsu dan memandang dengan nafsu.” (Menurut Abu Hatim Ar-Razi, hadith ini dusta)

Kedua : Menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat, menjadi lalat merah, berkata keji, berkata sesuatu yang membuatkan hubungan jadi renggang, kata-kata permusuhan, kata-kata yang mengandungi ria’. Dan mengharuskan berdiam diri serta menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah SWT dan membaca Al-Quran.” Inilah puasa lisan.

Berkata Sufyan : “Mengumpat itu merosakkan puasa.” Diriwayatkan (perkataan-perkataan) ini oleh Bisyr bin Al-Harits daripadanya.

Diriwayatkan oleh Laits dari Mujahid : “Dua perkara merosakkan puasa : mengumpat dan menipu.”

Bersabda Nabi saw : “Sesungguhnya puasa itu benteng. Apabila seseorang kamu berpuasa, maka janganlah berkata yang keji dan jahil. Dan kalau ada orang yang menyerang atau memakinya, maka hendaklah ia mengatakan : “Aku berpuasa. Aku berpuasa.” (Bukhari, Muslim)

Tersebut pada hadith : “Bahawa dua orang wanita mengerjakan puasa pada masa Rasulullah saw, lalu kedua-duanya diserang rasa lapar dan haus yang bersangatan pada akhir siang, sehingga hampirlah kedua-duanya binasa. Lalu kedua-duanya mengirim utusan kepada Rasulullah saw, memohon keizinan untuk berbuka. Maka Rasulullah saw mengirimkan kepada mereka sebuah bekas, sambil berkata kepada utusan itu : “Katakanlah kepada kedua-dua wanita itu : “Muntahlah ke dalam bekas ini apa yang telah engkau makan.”

Maka muntahlah salah seorang dari mereka darah dan daging mentah separuh bekas. Dan yang seorang lagi muntah seperti itu juga, sehingga penuhlah bekas itu dengan muntah kedua-duanya. Maka hairanlah manusia dari yang demikian itu.”

“Lalu bersabda Nabi saw : “Kedua-duanya telah berpuasa daripada apa yang dihalalkan untuk kedua-duanya, dan berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah kepada kedua-duanya. Yang seorang duduk bersama-sama yang lain, mengumpat manusia. Maka inilah apa yang dimakan oleh kedua-duanya dari daging manusia itu.” (Ahmad, sanadnya tidak diketahui)

Ketiga : Mencegah pendengaran daripada mendengar setiap yang makruh, kerana setiap yang haram diucapkan, maka haram mendengarnya. Kerana itulah disetarakan oleh Allah Ta’ala antara orang yang mendengar (yang haram) dan yang memakan yang haram. Berfirman Allah Ta’ala : “Mereka yang suka mendengar untuk berdusta dan memakan yang haram.” (Al-Ma’idah : 42)

Dan berfirman Allah Ta’ala :

“Mengapa mereka tidak dilarang oleh ahli-ahli ke Tuhanan dan para pendeta daripada mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram?” (Al-Ma’idah : 63)

Maka berdiam diri mendengar umpatan adalah haram. Berfirman Allah Ta’ala : “Bahawa kamu, jadinya seperti mereka.” (An-Nisa’ : 104)

Dan kerana itulah Nabi saw bersabda : “ Yang mengumpat dan yang mendengar bersyarikat dalam dosa.” (Thabari, sanad dhaif)

Keempat : Mencegah anggota tubuh lain dari segala dosa. Dari tangan dan kaki, dan dari segala yang makruh, serta mencegah perut dari segala harta syubhat, waktu berbuka. Maka tidak ada erti berpuasa, iaitu ia mencegah daripada makanan yang halal, (tetapi) kemudian berbuka dengan makanan yang haram. Lalu serupalah orang yang berpuasa itu seperti orang yang membangun sebuah istana dan meruntuhkan kota.

Bahawa makanan yang halal itu sesungguhnya memberi mudarat dengan (dimakan dengan) banyaknya, bukan disebabkan macamnya. Maka berpuasa itu adalah dengan menyedikitkannya. Dan orang yang meninggalkan memperbanyak ubat kerana takut akan kemelaratannya, maka apabila beralih kepada memakan racun, adalah dungu. Dan yang haram itu ialah racun yang membinasakan agama. Dan yang halal ialah ubat yang bermanfaat sedikitnya dan memberi melarat banyaknya. Dan maksud dari berpuasa itu ialah menyedikitkannya.

Nabi saw telah bersabda :

“Banyaklah orang yang berpuasa, yang tidak mendapat apa-apa daripada puasanya itu selain lapar dan dahaga.” (An-Nasa’i, Ibnu Majah).

Maka ada orang yang mengatakan iaitu yang berbuka dengan yang haram. Dan ada yang mengatakan iaitu yang menahan diri daripada makanan yang halal dan berbuka dengan daging manusia, iaitu pengumpatan, dan itu adalah haram. Dan ada yang mengatakan iaitu orang yang memelihara anggotanya dari dosa.

Kelima : Bahawa tidak membanyakkan makanan yang halal ketika berbuka, di mana rongganya penuh melimpah. Maka tidak adalah karung yang lebih dimarahi Allah ‘Azza wa Jalla daripada perut yang penuh dengan yang halal.

Bagaimanakah dapat memperolehi faedah daripada puasa, memaksakan musuh Allah (syaitan) dan menghancurkan hawa nafsu, apabila diperoleh oleh orang yang berpuasa ketika berbuka apa yang tidak diperolehnya pada siang hari? Kadang-kadang bertambah lagi dengan pelbagai macam warna makanan, sehingga berjalanlah kebiasaan dengan menyimpan segala macam makanan itu untuk bulan Ramadhan. Maka dimakanlah segala makanan itu dalam bulan Ramadhan, apa yang tidak dimakan dalam bulan-bulan (lain) ini.

Dan dimaklumi bahawa maksud/ tujuan berpuasa ialah mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu, untuk menguatkan jiwa kepada bertaqwa.

Apabila perut ditolak (dikosongkan) daripada makanan sejak pagi sampai ke petang, sehingga perut itu bergolak keinginannya dan bertambah kuat kegemarannya, kemudian disuguhkan (dihidangkan) dengan makanan yang lazat-lazat dan kenyang, nescaya bertambahlah kelazatan dan berlipatgandalah kekuatannya, serta membangkitkan nafsu syahwat itu, apa yang diharapkannya tadi tenang, jikalau dibiarkan atas kebiasaannya.

Maka jiwa dan rahsia puasa ialah melemahkan kekuatan yang menjadi jalan syaitan dalam mengembalikan kepada kejahatan. Dan yang demikian itu tidak akan berhasil selain dengan menyedikitkan makanan, iaitu dengan memakan makanan yang dimakan setiap malam kalau tidak berpuasa. Apabila dikumpulkan apa yang dimakan pada pagi hari kepada apa yang dimakan pada malam, maka tidaklah bermanfaat dengan puasanya itu.

Bahkan sebahagian daripada adab berpuasa adalah tidak membanyakkan tidur pada waktu siang, supaya dirasainya lapar dan haus, dan dirasainya lemahnya kekuatan.

Maka jernihlah hatinya ketika itu serta berkekalanlah pada setiap malam sekadar kelemahan, sehingga ringanlah mengerjakan solat tahajjud dan wirid-wiridnya. Maka semoga syaitan tidak mengelilingi hatinya, lalu dapat ia memandang ke alam tinggi.

Dan Malam Al-Qadar adalah malam yang terbuka padanya sesuatu dari alam malakut. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta’ala:

“Sesungguhnya (Al-Quran) itu Kami turunkan pada Malam Al-Qadar.” (Al-Qadr : 1)

Barangsiapa menjadikan di antara hati dan dadanya tempat penampung makanan, maka dia terhijab daripada-Nya. Dan barangsiapa mengosongkan perutnya, maka yang demikian itu belum mencukupi untuk mengangkatkan hijab, sebelum kosong cita-citanya daripada selain Allah ‘Azza wa Jalla. Dan itulah urusan seluruhnya. Dan pangkal semuanya itu adalah dengan menyedikitkan makanan. Dan akan datang untuk itu, penjelasan lebih lanjut dalam Kitab Makanan (salah satu bab dalam kitab Ihya’ ini), insyaAllah ‘azza wa Jalla.

Keenam : Adalah sesudah berbuka itu, hatinya bergantung dan bergoncang antara takut dan harap, kerana ia tidak mengetahui, apakah puasanya diterima, maka (dengan penerimaan itu) dia menjadi sebahagian orang muqarrabin, ataupun (puasanya ) ditolak, maka (dengan penolakan itu) dia menjadi sebahagian orang yang tercela (mamqutin). Dan hendaklah ada seperti itu pada akhir setiap ibadah yang baru selesai dikerjakan.

Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri, bahwa dia melewati satu kaum yang sedang tertawa besar. Maka dia berkata : “Bahwa Allah ‘Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadhan (sebagai) tempat persembunyian bagi makhluk-Nya, yang mana mereka tetap padanya mentaati-Nya. Maka dahululah satu kaum, lalu mereka beroleh kemenangan, dan tertinggallah beberapa kaum lalu rugilah mereka. Maka hairan sekali bagi orang yang tertawa, yang bermain-main pada hari di mana padanya beroleh kemenangan orang yang telah dahulu dan rugilah padanya orang-orang yang berjalan sia-sia. Demi Allah, kalau terbukalah hijab, sungguh akan bekerja orang baik dengan berbuat kebaikan dan orang jahat dengan berbuat kejahatan. Ertinya : “Adalah kegembiraan orang yang diterima amalannya, menjauhkan dia daripada bermain-main. Dan kesedihan hati orang yang tertolak amalannya, menutupkan baginya pintu ketawa.”

Dari Al-Ahnaf bin Qais, bahawa orang mengatakan kepadanya : “Bahawa tuan seorang yang sudah sangat tua, dan puasa itu melemahkan tuan.”

Jawab Al-Ahnaf : “Aku sediakan puasa itu untuk perjalanan jauh. Dan bersabar dalam mentaati Allah SWT adalah lebih mudah daripada bersabar dari azab-Nya.”

Maka inilah segala pengertian batiniyyah dalam puasa.

Kalau engkau mengatakan bahawa orang yang menyingkatkan saja dengan pencegahan keinginan perut dan kemaluan serta meninggalkan segala pengertian ini, maka telah berkata segala ulama fiqh bahawa puasanya sah. Maka apakah ertinya itu?

Maka ketahuilah, bahawa para ulama fiqh zahiriyyah adalah menetapkan syarat-sayarat zahiriyyah dengan dalil-dalil yang lebih lemah daripada dalil-dalil yang telah kami sebutkan dalam syarat-syarat batiniyyah itu. Lebih-lebih lagi tentang mengumpat dan semua yang menyamainya.

Tapi tidaklah kepada para fuqaha’ zahiriyyah itu diberatkan selain apa yang mudah kepada umum orang yang lalai, yang menghadapkan dirinya kepada dunia yang masuk di bawahnya.

Adapun ulama akhirat, maka mereka bersungguh-sungguh dengan sahnya itu akan diterima. Dan dengan diterima, akan sampai kepada yang dimaksudkan. Mereka memahami bahawa yang dimaksudkan dengan puasa ialah berakhlak dengan salah satu akhlak daripada akhlak Allah ‘Azza wa Jalla iaitu tempat meminta ,dan mengikuti malaikat tentang pencegahan dari hawa nafsu sedapat mungkin.

Para malaikat itu suci daripada segala hawa nafsu. Dan manusia, darjatnya adalah di atas darjat haiwan kerana kesanggupannya dengan nur akal menghancurkan hawa nafsunya. Dan kurang daripada darjat malaikat kerana berkuasa hawa nafsu padanya, serta ia diuji dengan perjuangan menghadapi hawa nafsu itu.

Sewaktu manusia itu terjerumus ke dalam hawa nafsu, maka ia menurun ke tingkat yang paling bawah dan berhubungan dengan lumuran haiwan. Dan sewaktu ia mencegah diri daripada hawa nafsu, nescaya terangkatlah ia ke tingkat yang paling tinggi dan berhubunganlah ia dengan tingkatan malaikat.

Dan malaikat itu berdekatan dengan Allah ‘Azza wa Jalla. Dan (orang) yang mengikuti para malaikat serta menyerupakan diri dengan perilakunya, maka dekatlah ia dengan Allah ‘Azza wa Jalla sebagaimana dekatnya para malaikat itu. (Hal ini) kerana menyerupai dengan orang yang dekat itu maka menjadi dekat. Dan tidaklah dimaksudkan dengan dekat di situ (dekat) dengan tempat, tetapi dengan sifat.

Apabila inilah rahsia puasa pada ahli akal dan ahli hati, maka apakah faedahnya mengemudiankan suatu makan dan mengumpulkan dua makan pada waktu malam, serta membenamkan diri di dalam hawa nafsu yang lain sepanjang hari? Dan kalaulah bagi yang seperti ini ada faedahnya, maka apakah ertinya sabda Nabi : “Berapa banyak orang yang berpuasa, yang tidak ada puasanya selain lapar dan dahaga?” (An-Nasa’i , Ibnu Majah)

Kerana inilah Abu Darda’ mengatakan : “Alangkah baiknya tidur dan berbuka orang-orang yang pandai! Bagaimanakah mereka tidak mencela puasa dan tidak tidur malam orang-orang bodoh? Sebiji sawi dari orang yang berkeyakinan dan bertaqwa adalah lebih utama dan lebih kuat daripada seperti bukit ibadah orang-orang yang tertipu dengan dirinya.”

Dan kerana itulah sebahagian ulama mengatakan : “Berapa banyak orang yang berpuasa (tapi sebenarnya) berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka (tapi sebenarnya) berpuasa.”

Orang yang berbuka (tapi sebenarnya) berpuasa ialah orang yang menjaga segala anggota tubuhnya daripada dosa. Ia makan dan minum. Dan orang yang berpuasa berpuasa (tetapi sebenarnya berbuka) ialah orang yang lapar dan haus dan melepaskan segala anggota tubuhnya.

Dan barangsiapa memahami akan erti dan rahsianya puasa, nescaya mengetahui bahawa seumpama orang yang mencegah dirinya daripada makan dan bersetubuh dan berbuka dengan bercampur aduk dengan dosa, adalah seperti orang yang menyapu salah satu daripada anggotanya pada wudhuk sebanyak 3 kali. Maka sesungguhnya telah sesuai dengan zahir bilangannya, kecuali ia telah meninggalkan yang penting,iaitu membasuh. Maka solatnya tertolak lantaran kebodohannya.

Dan seumpama orang yang berbuka puasa dengan makan dan ia mengerjakan puasa dengan segala anggota tubuhnya daripada segala yang makruh, adalah seperti orang yang membasuh (tidak sekadar menyapu) segala anggota wudhu’nya sekali sekali, maka solatnya diterima insyaAllah. (Hal ini) kerana kukuhnya ia berpegang pada pokok/ dasar sekalipun ia meninggalkan keutamaan.

Dan seumpama orang yang mengumpulkan kedua-duanya adalah seperti orang yang membasuh (bukan sekadar menyapu) setiap anggota wudhu’nya tiga-tiga kali, maka ia telah mengumpulkan antara pokok/dasar dengan kelebihan. Dan itu adalah kesempurnaan namanya.

Bersabda Nabi saw : “Sesungguhnya puasa itu amanah, maka hendaklah dipelihara oleh seseorang akan amanahnya.” (Dirawikan Al-Khairati dari Ibnu Mas’ud, isnad baik)

Sewaktu Nabi saw membaca firman Allah ‘Azza wa Jalla : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang punya.” (An-Nisaa’ : 58) , lalu meletakkan tangannya atas pendengaran (telinga) dan penglihatannya (mata) seraya bersabda : “Pendengaran itu amanah dan penglihatan itu amanah.”

Jikalau tidaklah itu daripada amanah puasa, maka tidaklah Nabi saw bersabda : “Maka hendaklah ia mengatakan : “Sesungguhnya aku ini berpuasa.” Ertinya, sesungguhnya aku simpankan lisanku supaya aku memeliharakannya. Maka bagaimanakah ia (hendak) aku lepaskan dengan menjawab akan perkataan engkau?”

Jadi, telah teranglah bahawa bagi setiap ibadah itu mempunyai zahir dan batin, kulit dan isi. Dan kulitnya itu mempunyai beberapa darjat dan bagi setiap darjat mempunyai beberapa lapisan. Maka kepada engkaulah sekarang untuk memilih, apakah engkau cukupkan dengan kulit sahaja tanpa isi, ataupun engkau berpihak mencemplungkan diri kepada para ahli isi.

8.8.11

Kitab Puasa - Bahagian Pertama

BAHAGIAN PERTAMA

Tentang yang wajib dan sunat, yang zahir serta yang harus dengan merosakkan puasa.

Adapun yang wajib 6 perkara :

1. Mengintip permulaan bulan Ramadhan.

2. Niat.

3. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh.

4. Tidak bersetubuh.

5. Tidak mengeluarkan air mani dengan sengaja.

6. Tidak muntah dengan sengaja

Pertama: Mengintip permulaan bulan Ramadhan.

Dan yang demikian itu dengan melihat bulan (ru’yah). Jika mendung, maka disempurnakan 30 hari daripada bulan Sya’aban. Dan kami maksudkan dengan ru’yah ialah mengetahuinya. Dan hasil (diterima) yang demikian itu dengan dikatakan oleh seorang yang ‘adil. Dan tidaklah tetap permulaan bulan Syawal (hilal Syawal) melainkan dengan dikatakan oleh dua orang yang ‘adil, kerana memelihara akan ibadah.

Sesiapa yang mendengar dari seorang yang ‘adil dan ia percaya perkataannya itu serta berat sangkaannya kepada benar, maka hendaklah ia berpuasa walaupun qadhi tidak melaksanakannya. Maka hendaklah masing-masing hamba mengikut tentang ibadahnya menurut berat sangkaannya (zhannya).

Apabila bulan dilihat di sebuah negeri tapi tidak dilihat di negeri yang lain, dan di antara kedua-dua negeri itu jaraknya kurang daripada dua marhalah, maka wajiblah semuanya (di kedua-dua negeri itu) berpuasa. Dan kalau lebih daripada dua marhalah, nescaya bagi negeri-negeri itu mengikut keputusan masing-masing, dan kewajipan berpuasa itu tidaklah melampaui negeri yang tidak melihat bulan.

Kedua : Niat. Dan tidak boleh tidak (mesti diniatkan) pada setiap malam, berniat pada waktu malam yang tentu lagi yakin. Kalau diniatkan berpuasa bulan Ramadhan dengan sekali niat (sekaligus untuk sebulan), nescaya tidak mencukupi/memadai. Dan itulah yang kami maksudkan dengan perkataan kami “setiap malam”.

Dan kalau diniatkan pada siang hari, nescaya tidak memadai bagi puasa Ramadhan dan puasa fardhu lainnya, kecuali untuk puasa sunat. Dan itulah yang kami maksudkan dengan perkataan kami “pada waktu malam”. Kalau diniatkan berpuasa secara mutlak atau diniatkan fardhu secara mutlak, nescaya tidak memadai. Berniatlah “fardhu daripada Allah ‘Azza wa Jalla puasa Ramadhan”.

Kalau diniatkan pada malam yang diragukan (malam syak) untuk berpuasa esoknya, jikalau ia dari bulan Ramadhan, nescaya tidak memadai kerana malam syak itu tiada yakin. Kecualilah disandarkan niatnya pada kata-kata seorang saksi yang ‘adil. Dan kemungkinan salah atau berbohongnya saksi itu, tidaklah membatalkan keyakinan.

Atau disandarkan pada penyertaan suatu keadaan seperti syak hati pada malam penghabisan dari Ramadhan. Maka yang demikian itu tidaklah mencegah keyakinan niat.

Atau disandarkan pada ijtihad, contohnya orang yang ditahan di dalam lubang tanah. Apabila berat sangkaannya tentang masuknya Ramadhan dengan ijtihadnya, maka keraguannya itu tidaklah mencegahnya daripada niat.

Manakala ia ragu pada malam syak, nescaya tidak bermanfaat akan yakinnya niat dengan lisan kerana niat itu tempatnya di hati dan tidaklah tergambar keteguhan maksud serta keraguan itu. Sebagaimana kalau ia mengatakan pada pertengahan bulan Ramadhan : “Aku akan berpuasa esok hari, kalau esok itu daripada bulan Ramadhan.”Maka sedemikian itu tidak memberi kemelaratan kepadanya kerana hal itu merupakan keraguan kata-kata.Dan tempat niat tidaklah tergambar padanya keraguan, tapi dia yakin bahawa esok itu daripada bulan Ramadhan.

Sesiapa yang meniatkan pada malam hari, kemudian dia makan, maka tidaklah merosakkan niatnya. Kalau seseorang wanita itu berniat dalam masa “berkain kotor” (datang haid), kemudian ia suci (daripada haidnya) sebelum terbit fajar, nescaya sahlah puasanya.

Ketiga : Menahan diri daripada menyampaikan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja, serta teringat puasa. Maka rosaklah (batallah) puasa dengan (sengaja) makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam hidung, dan memasukkannya ke dalam lubang dubur. Dan tidaklah rosak (batal) puasa dengan membetik, berbekam, bercelak, memasukkan alat memakai celak ke dalam telinga dan ke dalam al-ihli (lubang kencing lelaki atau rongga kecil tempat keluar susu wanita), kecuali dititiskan ke dalam al-ihlil sesuatu yang sampai ke tempat air kecil seseorang.

Dan apa yang sampai kepada rongga badan tanpa sengaja berupa debu jalan atau lalat yang masuk ke dalam rongganya, atau apa yang masuk ke dalam rongganya ketika berkumur-kumur, maka tidaklah membukakan (membatalkan) puasa. Kecuali apabila dia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur (lalu tertelan air), maka membukakan puasa kerana itu kecuaian sendiri. Dan itulah yang kami maksudkan dengan perkataan kami : “Sengaja.”

Adapun “teringat puasa”, maka kami maksudkan di luar (selain) orang yang lupa. Maka tidaklah membukakan (membatalkan) puasa bagi orang yang lupa.

Orang yang makan dengan sengaja pada dua tepi siang, kemudian ternyata baginya yang dia telah makan pada siang hari dengan sebenarnya, maka hendaklah dia menqadhakan puasa itu. Dan kalau masih dalam hukum zhan dan ijtihadnya, maka tidak wajib qadha. Dan tidak seharusnyalah makan pada dua tepi siang, selain dengan memperhatikan dan ijtihad.

Keempat : Menahan diri dari bersetubuh. Dan batas/had/sempadan bersetubuh ialah masuknya hujung kemaluan lelaki (hasyafah). Jikalau bersetubuh (pada waktu siang) kerana lupa, maka tidak membukakan (membatalkan) puasa.

Jika bersetubuh pada malam hari atau bermimpi (berihtilam), lalu tiba waktu Subuh sedangkan dia berjanabah (berhadas besar), maka tidak membukakan puasa. Dan kalau terbit fajar, di mana ia sedang bercampur (bersetubuh) dengan isterinya lalu ditarik (keluar zakar)nya, sahlah puasanya. Tetapi jika ia bertahan (tidak menarik keluar zakarnya dengan segera), rosaklah puasanya dan wajib dia memberikan kafarat puasa.

Kelima : Menahan diri daripada mengeluarkan mani (al-istimna’). Iaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan bersetubuh ataupun tanpa bersetubuh. Maka yang demikian itu membukakan puasa.

Dan tidaklah membukakan puasa dengan memeluk isterinya, dan tidak juga dengan tidur bersama, selagi tidak inzal (keluar mani kerana terlalu ghairah). Tetapi hal itu makruh, kecuali dia orang tua atau (orang yang) dapat mengawal dirinya (daripada inzal). Maka dalam hal sedemikian, tidak mengapa berpelukan. Dan meninggalkannya (tidak berbuat begitu) adalah lebih utama.

Apabila ia takut sekiranya berpelukan itu akan membuatkannya inzal, lalu dia berpelukan dan keluarlah maninya, maka yang sedemikian itu membukakan puasa, kerana salahnya sendiri.

Keenam : Menahan diri dari mengeluarkan muntah. Maka mengeluarkan muntah (dengan sengaja) itu merosakkan (membatalkan) puasa. Dan jika termuntah (tidak sengaja), maka tidaklah merosakkan puasanya.

Apabilaia menelan kahak dari kerongkong atau dadanya, nescaya tidaklah merosakkan puasanya kerana (hal itu) merupakan satu kelapangan (rukhsah) kerana meratanya (selalu berlaku dan sukar untuk dielakkan) bahaya yang sebegitu. Kecuali ditelannya setelah (kahak itu) sampai ke mulutnya, maka yang demikian itu membukakan puasa.

Adapun yang mesti dilaksanakan dengan terbukanya puasa itu 4 perkara :

1. Mengqadhakan (puasa itu).

2. Memberi (membayar) kafarah.

3. Memberi (membayar) fidyah.

4. Menahan diri pada siang hari itu, untuk menyerupakan diri dengan orang berpuasa.

Tentang qadha, maka wajibnya adalah umum atas setiap muslim mukallaf yang meninggalkan puasa dengan keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Wanita yang berkain kotor (datang haid kenalah) mengqadhakan puasa. Dan begitu pula orang yang murtad (yang) kemudiannya kembali ke dalam Islam, maka mestilah mengqadhakan puasa. Adapun orang kafir, kanak-kanak di bawah umur dan orang gila, maka tidak adalah (tuntutan) qadha ke atas mereka.

Dan tidaklah disyaratkan berturut-turut dalam mengaqadhakan puasa Ramadhan, tetapi diqadha mengikut kehendak dari yang mengqadha, (samada diqadha secara) bercerai-cerai ataupun berkumpul berturut-turut.

Tentang kafarat, maka tidak wajib kecuali disebabkan oleh bersetubuh. Adapun mengeluarkan mani, makan dan selain daripada bersetubuh, maka tidaklah wajib kafarat.

Kafaratnya ialah memerdekakan seorang hamba. Jika sukar, maka (digantikan dengan) berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak sanggup, maka (digantikan dengan) memberikan makanan kepada 60 orang miskin 1 mud (secupak) untuk seorang.

Tentang menahan diri dari siang hari itu yang masih ada, maka mestilah terhadap orang yang berdosa dengan berbuka itu atau bersalah pada berbuka. Dan tidaklah mesti atas wanita yang haid apabila datang sucinya, menahan diri daripada sisa harinya itu. Dan tidak juga atas orang musafir apabila kembali dari bermusafir yang sampai dua marhalah itu dalam keadaan berbuka (tidak berpuasa).

Dan wajiblah menahan diri apabila naik saksi melihat bulan seorang yang ‘adil pada hari syak. Berpuasa ketika bermusafir adalah lebih utama daripada berbuka, kecuali apabila tidak sanggup. Dan jangan berbuka pada hari keluar bermusafir, di mana dia tadinya bermukim pada permulaan safarnya (perjalanannya). Dan jangan pula berbuka pada hari pulang, apabila ia datang dari perjalanan itu dengan berpuasa.

Tentang fidyah, maka wajiblah atas wanita hamil dan wanita yang menyusukan jika kedua-duanya berbuka kerana khuatir membawa kemelaratan kepada anak. Fidyah itu diwajibkan untuk setiap hari satu mud gandum (atau seumpamanya) untuk seorang miskin, serta mengqadhanya. Dan orang yang sudah terlalu tua, apabila tidak berpuasa maka bersedekahlah satu hari satu mud.

Adapun sunat, maka 6 perkara :

1. Mengemudiankan (melewatkan) sahur.

2. Menyegerakan berbuka puasa dengan tamar ataupun air sebelum solat (Maghrib).

3. Meninggalkan bersugi (menggosok gigi) sesudah zawal (gelincir matahari).

4. Bermurah hati dalam bulan Ramadhan, kerana kelebihan-kelebihannya yang sudah diterangkan pada (bab) zakat (dalam kitab Ihya’ ‘Ulumiddin ini) dahulu.

5. Bertadarus Al-Quran.

6. Beri’tikaf di dalam masjid, lebih-lebih lagi pada sepuluh (hari) terakhir daripada bulan Ramadhan, kerana yang demikian adalah kebiasaan Rasulullah saw.

“Adalah Rasulullah saw apabila masuk sepuluh (hari) yang akhir, maka (baginda) melipatkan tikar (menyimpan tempat tidur), mengikatkan pinggang dan telah membiasakan diri dan keluarganya sebegitu.” (Bukhari, Muslim)

Ertinya (baginda) berkekalan menegakkan ibadah, kerana pada sepuluh yang akhir itu terdapat Malam Al-Qadar. Dan yang lebih kerap kali, Lailatul Qadar itu (berlaku) pada malam yang ganjil daripada sepuluh (malam) yang akhir. Dan malam yang ganjil yang lebih mendekati ialah malam pertama (21), malam ketiga (23), malam kelima (25) dan malam ketujuh (27). Dan berturut-turut dalam beri’tikaf itu adalah lebih utama.

Jika bernazar hendak mengerjakan i’tikaf berturut-turut atau meniatkannya berturut-turut, nescaya terputuslah berturut-turutnya dengan keluar dari masjid tanpa ada kepentingan. Contohnya kalau ia keluar untuk menziarahi orang sakit, atau menjadi saksi, atau menghantarkan jenazah, atau berziarah, atau membaharukan bersuci. Dan jikalau keluar untuk membuang air, nescaya tidak putus i’tikafnya. Dan boleh ia berwudhuk di rumah dan tidak sayugianya ia meningkat kepada urusan lain.

“Adalah Nabi saw tidak keluar, kecuali untuk keperluan manusia (buang air besar atau kecil), Dan dia tidak bertanyakan dari hal orang sakit, kecuali melaluinya sahaja.” (Bukhari, Muslim)

Dan putuslah berturut-turut itu disebabkan bersetubuh. Dan tidak putus dengan berpeluk. Dan tidak mengapa di dalam masjid memakai bau-bauan, melakukan perkahwinan (aqad nikah), makan, tidur dan membasih tangan pada tempat membasuh tangan. Semuanya ini kadang-kadang diperlukan dalam melakukan iktikaf berturut-turut itu. Dan tidak terputus berturut-turut dengan mengeluarkan sebahagian badan.

“Adalah Nabi saw mendekatkan (mengeluarkan) kepalanya lalu disikat rambutnya oleh A’isyah, sedangkan A’isyah berada di dalam kamar (rumah Nabi yang terletak di samping masjid itu).” (Bukhari , Muslim)

Manakal orang yang melakukan i’tikaf (mu’takif) itu keluar untuk menunaikan keperluannya (buang air) lalu apabila ia kembali, seharusnyalah mengulang kembali niatnya. Kecuali apabila ia telah berniat pada mulanya 10 hari umpamanya. Meskipun begitu, yang lebih baik, niat itu diperbaharui.