19.10.11

Audio Syarah Ihya 93-99 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 93

http://www.youtube.com/watch?v=f5FodISXyE8
- Fadhilat majlis ilmu.
- Imbas kembali kuliah kalai ke-15 yang lalu.
- Apa itu jalan ke akhirat?
- Ilmu mua'ammalah dan ilmu mukasyafah

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 94
http://www.youtube.com/watch?v=YCq-mFakRsg
- Sifat2 mamumah.
- Orang yang menuntut haknya itu tidak bersyukur?
- Zuhud ... bahasan kedua.
- 4 situasi tentang zuhud.
- Orang kaya pun zuhud? Orang miskin pun tidak zuhud?
- Di tangan dan di hati?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 95
http://www.youtube.com/watch?v=TDm0RFgUu5Q
- Tidak belajar ilmu mu'ammalah?
- Bahasa dalam.
- Ulama zahir dan ulama batin.
- Imam Syafi'i dengan Syaiban Si Penggembala.
- Ilmu-ilmu Nabi Khidhir?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 96
http://www.youtube.com/watch?v=uSc-UcQCrrM
- Sambungan hal Imam Syafi'i dan Syaiban Penggembala.
- Imam Ahmad, Yahya bin Muin dan Ma'ruf al-Karkhi.
- Tidak semestinya anak murid sealiran dengan guru.
- Al-Quran lengkap atau sempurna?
- Solat si anti-hadith.
- Kisah Uwais al-Qarni.
- Dialog Junaid al-Baghdadi dengan Sirri as-Saqti.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 97
http://www.youtube.com/watch?v=_mTNAHp-cvo
- Jadilah ahli hadith yang sufi, bukannya sufi yang yang ahli hadith.
- Apa itu ilmu kalam?
- Pandangan Imam Al-Ghazali tentang ilmu kalam.
- Akal kita yang terbatas.
- Masalah ilmu kalam.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 98
http://www.youtube.com/watch?v=gzNM4LXTys0
- Keterbatasan seluruh indera dan akal.
- Asal-usul ilmu kalam.
- Hubungan tauhid, fiqh dan tasauf.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 99
http://www.youtube.com/watch?v=pCSzecA5qCg
- Kepentingan Tauhid, Fiqh & Tasauf.PENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-16


Ahli wara’ dari ulama zahir mengakui kelebihan ulama batin dan mempunyai mata hati. Imam Asy-Syafi’i pernah duduk di hadapan Syaiban Si Penggembala, seperti duduknya seorang anak kecil di maktab, seraya bertanya : “Bagaimana membuat itu dan itu?”

Maka dikatakan kepada Imam Asy-Syafi’i : “(Nampaknya) Seperti engkau bertanya kepada badwi ini?” Maka jawab Imam Syafi’i : “Sesungguhnya ini bersesuaian dengan apa yang kami lupakan.”

Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu’in selalu pergi menemui Ma’ruf Al-Karkhi, padahal dalam ilmu zahir tidak ada orang lain yang setara dengan kedua-duanya. Imam Ahmad dan Yahya menanyakan : “Bagaimana?”

Sedang Rasulullah saw pernah bersabda ketika ditanyakan : “Apa yang kami perbuat apabila datang kepada kami suatu persoalan yang kami tidak peroleh dalam Kitab dan Sunnah?”

Maka Nabi saw menjawab : “Tanyakanlah kepada orang-orang soleh dan selesaikanlah dengan jalan bermusyawarah dengan mereka.” (Thabrani, dipandang lemah oleh kebanyakan ahli hadith)

Kerana itulah dikatakan bahawa ulama zahir itu adalah hiasan bumi dan kerajaan, dan ulama batin adalah hiasan langit dan alam malakut.

Berkata Al-Junaid : “Guruku As-Sirri bertanya kepadaku pada suatu hari : “Apabila engkau berpindah daripadaku, maka dengan siapa engkau bercakap-cakap?”

Lalu aku menjawab : “Dengan Al-Muhasibi.”

Maka ia berkata : “ Ya, betul! Ambillah dari ilmunya dan adab kesopanannya. Tinggalkanlah dari engkau pemecahannya ilmu kalam dan serahkan itu kepada para ulama ilmu kalam sendiri (ulama mutakallimin).”

Kemudian tatkala aku berpisah, aku mendengar dia mengatakan : “Kiranya Allah menjadikan engkau seorang ahli hadith yang sufi. Tidak dijadikan-Nya engkau seorang sufi yang ahli hadith.”

Diisyaratkan oleh As-Sirri bahawa orang yang memperoleh hadith dan ilmu, kemudian bertasawuf, maka akan memperolehi kemenangan. Dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu, maka akan membahayakan dirinya.

Kalau anda bertanya : “Mengapa engkau tidak membentangkan ilmu kalam dan falsafah dalam bermacam-macam ilmu itu dan anda terangkan bahada kedua-duanya itu tercela atau terpuji?”

Ketahuilah bahawa hasil yang dilengkapi padanya ilmu kalam ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Maka Al-Quran dan hadith itu melengkapi padanya. Yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka adakalanya pertengkaran yang tercela dan ini termasuk perbuatan bid’ah, yang akan dijelaskan nanti. Dan adakalanya permusuhan yang menyangkut dengan parti-parti yang berlawanan. Dan merentang panjang dengan mengambil kata-kata yang kebanyakannya batil dan keliru, dipandang buruk oleh peribadi yang baik dan ditolak oleh telinga yang sihat. Dan sebahagiannya lagi campuran pada yang tidak ada hubungannya dengan agama. Bahkan tidak dikenal pada masa pertama dari agama.

Dan adalah turut campur padanya dengan keseluruhan termasuk bid’ah. Tetapi sekarang hukumnya telah berubah kerana telah muncul bid’ah yang menyeleweng dari kehendak Al-Quran dan Sunnah. Dan telah tampil suatu golongan yang mencampur-adukkan barang yang tidak jelas. Lalu mereka menyusun kata-kata yang tersusun, sehingga yang ditakuti itu memeperoleh keizinan kerana terpaksa. Bahkan telah menjadi sebahagian dari fardhu kifayah.

Iaitu kadar yang dihadapi oleh pembuat bid’ah. Dan yang demikian kepada batas yang tertentu, akan kami sebutkan nanti pada bab yang akan datang, insyaAllah Ta’ala.