30.11.11

Video Syarah Ihya' 118-124 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 118

http://www.youtube.com/watch?v=84uHR11q_YU
- Kelebihan Imam Asy-Syafi'i.
- 2 kali khatam Quran sehari dalam solat.
- 16 tahun tidak pernha makan sehingga kenyang.
- Tidur hanya 1/3 malam.
- 2/3 malam...

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 119
http://www.youtube.com/watch?v=KFjLsvUmG-8
- Mimpi Abu Zulfiqar.
- Seimbangkah ilmu dan amal kita?
- Ilmu dan amal seumpama pemanah.
- Mazhab-mazhab fiqh.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 120
http://www.youtube.com/watch?v=DVrDQphDeCo
- Mazhab Ath-Thauri.
- Kehati-hatian Imam Syafi'i dalam menjawab.
- Ilmu jangan disalut dengan dosa.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 121
http://www.youtube.com/watch?v=kdu67Hs4Sa4
- Cinta akan Allah bercampur cinta akan dunia?
- Ambillah dunia, cintailah Allah.
- Berkorban pada jalan Allah biar kena gaya.
- Pengsan mendengar hadith.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 122
http://www.youtube.com/watch?v=a7nafph1qnA
- Pengsan dan mati mendengar Al-Quran.
- Zuhud.
- Pentingnya Al Quran terjemahan.
- Mencari kesempurnaan iman.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 123
http://www.youtube.com/watch?v=3YNdA2n2W-o
- Mencari adab-adab hati daripada kitab-kitab fiqh? Mana mungkin!
- Bagaimana mendapatkan keteguhan hati?
- Ujian ke atas nabi-nabi.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 124
http://www.youtube.com/watch?v=aSgK2UhjcK0
- Penutup kuliah kali ke-20.


PENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-20


Ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi’i tentang suatu masalah, maka dia diam. Ketika ditanyakan lagi : “Mengapa tuan tidak menjawab? Kiranya Allah merahmati tuan.”

Maka beliau menjawab : “Aku berfikir, sehinggalah aku mengetahui mana yang lebih baik, pada diamku ataupun jawapanku.”

Lihatlah betapa diawasi lidahnya sedangkan lidah itu adalah anggota badan yang paling berkuasa bagi ulama fiqh dan paling payah mengekang dan menundukkannya. Dengan itu, jelaslah bahawa dia tidak berkata-kata atau diam kecuali untuk memperoleh keutamaan dan pahala.

Berkata Imam Asy-Syafi’i : “Seorang ali falsafah menulis surat kepada seorang ahli falsafah. Antara isinya : “Engkau telah mendapat ilmu, maka janganlah engkau kotorkan ilmumu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau akan tinggal dalam kegelapan pada hari ahli ilmu bekerja dengan nur ilmunya.”

Adapaun zuhudnya maka Imam Asy-Syafi’i berkata : “Barangsiapa mendakwakan bahawa dia mengumpulkan antara cinta kepada dunia dan cinta kepada Pencipta dunia dalam hati nuraninya, maka dia itu berbohong.”

Berkata Al-Humaidi : “Imam Asy-Syafi’i pergi ke Yaman bersama beberapa orang pembesar negeri. Lalu dia berangkat ke Makkah dengan membawa wang 10,000 dirham. Di luar kota Makkah dibangunnya suatu tempat tinggal. Maka berdatanganlah manusia kepadanya. Dia terus menetap di tempat itu sampai wang itu habis dibahagi-bahagikannya.”

Betapa kuat zuhudnya dan sangat takutnya kepada Allah Ta’ala serta kemahuannya dengan akhirat adalah dibuktikan oleh apa yang diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sufyan bin ‘Uyainah meriwayatkan suatu hadith tentang sifat yang halus-halus, lalu pengsanlah Asy-Syafi’i. Maka orang mengatakan kepadanya Imam Asy-Syafi’i sudah meninggal dunia. Lalu Sufyan menjawab : “Jika benarlah dia sudah meninggal, maka sudah meninggallah orang yang paling utama pada zamannya.”

Dan apa yang diriwayatkan Abdullah bin Muhammad Al-Balawi dengan katanya : “ Adalah aku dan Umar bin Nabtag duduk memperkatakan tentang orang ‘abid dan orang zahid. Maka berkata Umar kepadaku : “Belum pernah aku melihat orang yang lebih wara’ dan lancar berbicara daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i. Aku, Imam Asy-Syafi’i dan Al-Harits bin Lubaid pergi ke Bukit Safa. Al-Harits ialah murid As-Salih Al-Marri. Dia mula membaca Al-Quran. Adalah dia mempunyai suara merdu, lalu membaca ayat ini :

“Inilah hari yang di kala itu mereka tidak dapat berbicara. Dan kepada mereka tiada diberikan keizinan, sehingga mereka dapat memajukan keberatan (pembelaan).” (Mursalat : 35-36)

Maka aku lihat Imam Asy-Syafi’i berubah warna mukanya, berkerut kulit keningnya, badannya gementar lalu jatuh tersungkur.

Imam Asy-Syafi’i berkata kepada Abdullah bin Muhammad Al-Balawi : “Orang yang ada padanya 3 perkara, maka sempurnalah imannya : orang yang menegakkan amar ma’ruf terhadap orang lain dan terhadap dirinya, orang yang menjalankan nahi mungkar terhadap orang lain dan terhadap dirinya, dan orang yang menjaga batas-batas yang ditentukan Allah Ta’ala.”

Maka Imam Asy-Syafi’i tidaklah memperolehi ketakutan dan kezuhudan itu daripada kitab berjual-beli dan sewa-menyewa dan kitab-kitab fiqh lain. Tetapi diperolehinya daripada ilmu akhirat yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith, kerana hukum daripada orang-orang terdahulu dan yang terkemudian tersimpan padanya.

Imam Asy-Syafi’i berkata : Barangsiapa tiada menjaga dirinya, maka tidak bergunalah ilmunya.”

Pada suatu hari bertanyalah ia (Abdul Qadir bin Abdul Aziz) kepada Imam Asy-Syafi’i : “Manakah yang lebih utama : sabar diuji ataupun diberi keteguhan hati?”

Maka menjawab Asy-Syafi’i : “Diberi keteguhan hati adalah darjat nabi-nabi. Dan tidak ada keteguhan hati itu selain sesudah diuji. Tidakkah engkau melihat yang Allah Ta’ala menguji Nabi Ibrahim as. Kemudian Dia memberikannya ketetapan hati? Dia menguji Nabi Musa as, kemudian Dia memberikannya ketettapan hati. Dia menguji Nabi Ayyub as, kemudian dia memberikannya ketetapan hati. Dan Dia menguji Nabi Sulaiman as, kemudian Dia memeberikannya ketetapan hati dan menganugerahinya kerajaan. Maka ketetapan hati itu adalah darjat yang paling utama.”

Kata-kata tersebut dari Imam Syafi’i menunjukkan betapa melaut fahamnya akan rahsia yang terkandung dalam Al-Quran, dan penglihatannya tentang kedudukan orang-orang yang menuju kepada Allah Ta’ala, baik nabi-nabi atau wali-wali. Semuanya itu ialah ilmu akhirat.