2.4.12

Syarah Ihya Ulumiddin 217-222

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 217
http://www.youtube.com/watch?v=7oFXJ6b14PA

- Kuliah kali ke-33.
- 3 jenis ilmu.
- Dakwah tajdid Imam Al-Ghazali.
- 5 perkara yang menolong kita ke akhirat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 218
http://www.youtube.com/watch?v=sbb6PVezSbE
- 5 perkara yang menolong ke akhirat.
- Cara mencuci hati.
- Untuk mudah ketika sakaratul maut.
- Jangan rawat yang zahir sahaja.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 219
http://www.youtube.com/watch?v=6UWTJ3N7r54
- Betulkan yang zahir, jangan lupa yang batin.
- Pentingnya keseimbangan ilmu dalam beragama.
- Latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar oleh Dr. Hamka.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 220
http://www.youtube.com/watch?v=eg162j8hBZU
- Nak tunggu ilmu lengkap baru nak berdakwah?
- Had-had ilmu-ilmu agama.
- Fi Zilalil Quran.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 221
http://www.youtube.com/watch?v=ZR5LqMgcnd8
- Antara cubaan menjatuhkan kredibiliti Imam Al-Ghazali.
- Had ilmu hadith, ilmu fiqh, ilmu kalam dan tauhid.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 222
http://www.youtube.com/watch?v=L716XxUwAJg
- Kalau sudah taksub?
- Rasul Melayu punya cerita.
- Perihal taksub guru, taksub jemaah.