16.10.13

Syarah Ihya Ulumuddin 405-411

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 405

http://www.youtube.com/watch?v=PREDb9aiGHM
- Pengajian kitab Ihya' 'Ulumiddin kali ke-59.
- Tentang Tahun Masehi dan kelahiran Jesus.
- Pemerintah Rom, Nasrani dan Krismas.
- Apakah kerugian mereka yang tidak belajar dan beramal tasawuf?
- Muslim, mu'min dan muhsin.
- Takut makhluk vs takut Tuhan.
- Bagaimana hendak mencapai maqam mukasyafah?
- Kisah Hatim Al-Ashamm belajar dengan Syaqiq al-Balkhi.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 406
http://www.youtube.com/watch?v=wZeSWLlKqm8
- Menanti di depan pintu syurga?
- Sibuk di dunia, tapi rehat di akhirat. Ataupun rehat di dunia, sibuk di akhirat. Yang mana pilihan kita?
- Maksud "Maalikiyaumiddiin".
- Sembah Alah dan berabdi kepada Allah.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 407
http://www.youtube.com/watch?v=YzHXok-laTc
- Beza ulama silam dengan ulama selepas itu.
- Tingkat-tingkat wara'.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 408
http://www.youtube.com/watch?v=FggSOs5r-z8
- Perihal kaum Amish, Amerika Syarikat.
- Ulama akhirat tak terpengaruh dengan kemewahan.
- Bukan orang kaya sahaja tak zuhud, yang miskin pun ada yang tak zuhud.
- Kebesaran makhluk vs kebesaran Tuhan.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 409
http://www.youtube.com/watch?v=skzxK4R9LyE
- Lagi kisah Hatim al-Asham.
- Kisah qadhi yang hidup bermewah-mewah.
- Ulama sekarang pun ramai yang bermewah-mewah.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 410
http://www.youtube.com/watch?v=s93wY038Vis
- Ikut Nabi dan sahabat yang zuhud, ataupun ikut Fir'aun yang bermewah-mewah?
- Saiyidina Uthman yang berharta, tapi tidak bermewah-mewah walaupun mampu.
- Hatim al-Asham vs ulama fiqh.
- Hatim di Madinah.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 411
http://www.youtube.com/watch?v=lwoLpJTFrzA
- Habib Ali al-Jufri.
- Alangkah bertuahnya anak-anak zaman Maulana Muhammad Ilyas.
- Penutup kuliah ke-59.