10.4.11

Hikmah Al-Ghazali 1-5

HIKMAH 1
"Akhirat itu di hadapan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat. Perjalanan itu jauh. Perbekalan itu sedikit. Bahaya itu besar. Dan jalan itu tertutup."

HIKMAH 2
"Berjalan ke akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa petunjuk dan teman, adalah payah dan sukar. Maka penunjuk-penunjuk jalan itu ialah kaum ulama."

HIKMAH 3
"Aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang, jauh dari bentuk kesenangan. Tertipunya mereka dengan kilatan fatamorgana. Dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu, tanpa isi."

HIKMAH 4
"Orang yang tidak berilmu, hatinya menjadi sakit dan kematian hatinya itu suatu kemestian. Tetapi, dia tidak menyedari demikian, kerana kecintaan dan kesibukannya dengan dunia, menghilangkan perasaan itu. Sebagaimana takut yang bersangatan kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada."

HIKMAH 5
"Kedudukan yang tertinggi bagi seseorang manusia ialah kebahagiaan abadi. Dan suatu yang paling utama, ialah jalan kepadanya. Dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu dan amal. Dan tidak akan sampai kepada amal, selain dengan mengetahui cara beramal."