2.3.12

Syarah Ihya Ulumiddin 192-201

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 192

http://www.youtube.com/watch?v=a7zTqZyiUKc
- Kuliah kali ke-30
- Persidangan Para Wali (Kabinet Wali Songo).
- Zikir harian Imam Al-Ghazali.
- Syair dan lagu.
- Hukum penggunaan alat muzik menurut Imam Al-Ghazali.
- 4 jenis lirik yang biasa

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 193
http://www.youtube.com/watch?v=pzessgaoMbo
- Keberanian Nabi Muhammad saw.
- Ukur diri kita... para sahabat vs artis.
- Asy-Syatah kaum sufi.
- Kisah Al-Hallaj.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 194
http://www.youtube.com/watch?v=LltHhrMlgRs
- Sambungan kisah Al-Hallaj.
- 'Ana A-Haqq".
Link- Kematian Al-Hallaj.
- Pandangan para ahli tasawuf dan A-Ghazali tentang ajaran Al-Hallaj.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 195
http://www.youtube.com/watch?v=ZXKXVm3W8DA
- Sambungan kisah Siti Jenar.
- Naluri melawan pemerintah beriman.
- Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Raden Patah, Kesultanan Demak vs Siti Jenar.
- Sunan Kudus vs Mak Lampir.
- Persidangan Para Wali

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 196
httLinkp://www.youtube.com/watch?v=5abAp19roWo
- Pandangan umat Islam tentang kes Siti Jenar.
- Syeikh Abu Yazid Bustami berkata "Subhani. Subhani."?
- Golongan yang tolak amal dan syariat.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 197
http://www.youtube.com/watch?v=uDvqj2gng_0
- Ajaran sesat - wanita mengaku penghulu wanita.
- Berubah kerana fana?
-Jumpa Abang Mad (Nabi Muhammad)?
- Isu Imam Abu Yazid Bustami.

WANGIAN HIKMAH AL--GHAZALI 198
http://www.youtube.com/watch?v=Er3kf1mhOzA
- Sambungan kisah Imam Abu Yazid Bustami.
- Bahasa tinggi, bahasa rendah.
- Belajar agama jadi gila?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 199
http://www.youtube.com/watch?v=fj3K2hOaEAc
- Bicara Nabi.
- Adab makan Nabi.
- Kependekaran & kekuatan Saiyidina 'Ali.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 200
http://www.youtube.com/watch?v=zPLk9wjVdfo
- Ketawa Nabi dan para sahabat.
- Adab makan Nabi Muhammad.
(Slot khas sempena Maulidurrasul)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 201
http://www.youtube.com/watch?v=vKB0dLALKEo
- Makanan yang disukai dan tidak disukai Rasulullah.
- Adab Nabi dengan makanan.