15.7.11

Keutamaan Belajar

KEUTAMAAN BELAJAR

Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan belajar iaitu firman Allah Ta’ala :

“Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari setiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama?” (At-Taubah : 122)

Dan firman Allah ‘Azza wa Jalla :

“Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu.” (An-Nahl : 43)

Adapun hadith Nabi, antara lain sabdanya :

“Barangsiapa melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke syurga.” (Muslim)

Bersabda Nabi saw :

“Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela akan usahanya itu.” (Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Dan sabda Nabi saw :

“Bahwa sesungguhnya engkau pergi mempelajari satu bab daripada ilmu, adalah lebih baik daripada engkau melakukan solat 100 rakaat.” (Ibnu Abdul Birri)

Bersabda Nabi saw :

“Satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seseorang, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya.” (Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Birri)

Bersabda Nabi saw :

“Tuntutlah ilmu walau ke negara China sekalipun.” (Ibnu Uda)

Bersabda Nabi saw : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.”

Dan bersabda Nabi saw :

Ilmu itu adalah gudang-gudang. Anak kuncinya pertanyaan. Dari itu, bertanyalah. Sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu empat orang iaitu yang bertanya, yang berilmu (yang ditanya), yang mendengar dan yang suka akan yang tiga orang tadi.” (Abu Na’im)

Bersabda Nabi saw :

“Tidak wajarlah bagi orang jahil berdiam diri atas kejahilannya. Dan tidak wajarlah bagi orang yang berilmu, berdiam diri atas ilmunya.” (Thabrani, Abu Na’im, sanad dhaif)

Dalam hadith yang diriwayatkan Abu Dzar ra berbunyi :

“Menghadiri majlis orang berilmu (adalah) lebih utama daripada mendirikan solat 1,000 rakaat, mengunjungi 1,000 orang sakit dan bertakziah 1,000 jenazah.”

Lalu orang bertanya : “Wahai Rasulullah, dari membaca Al-Quran?”

Maka Nabi menjawab : “Adakah manfaat Al-Quran itu selain dengan ilmu?”

Bersabda Nabi saw :

“Barangsiapa meninggal dunia sedang (dia) menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan nabi-nabi dalam syurga sejauh satu tingkat.”

Menurut atsar, berkata Ibnu Abbad ra : “Aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya.”

Demikian pula berkata Ibnu Abi Mulaikah ra : “Belum pernah aku melihat orang seperti Ibnu Abbas. Apabila aku melihatnya maka tampaklah mukanya amat cantik. Apabila ia berkata-kata maka lidahnya amat lancar. Dan apabila ia memberi fatwa maka dialah orang yang banyak ilmunya.”

Berkata Ibnu Mubarak : “Aku hairan akan orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana ia mahu membawa dirinya kepada kemuliaan?”

Berkata sebahagian hukama’ : “Sesungguhnya aku tidak berbelas kasihan kepada orang sebagaimana belas kasihanku kepada salah seorang dari dua : orang yang menuntut ilmu dan tidak memahaminya, dan orang yang memahami ilmu tapi tidak menuntutnya.”

Berkata Abu Darda’ ra : “Aku lebih suka mempelajari satu masalah daripada mengerjakan solat (sepanjang) satu malam.”

Dan ditambahnya pula : “Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu bersyarikat dalam kebajikan. Dan manusia lain adalah bodoh, tidak ada kebajikan baginya.”

Dan katanya lagi : “Hendaklah engkau (menajdi) orang berilmu, atau belajar, atau mendengar. Dan janganlah engkau (menjadi) orang (jenis) yang keempat, maka binasalah engkau.”

Berkata ‘Atha’ : “Suatu majlis ilmu itu akan menutup dosa 70 majlis yang sia-sia.”

Berkata Umar ra : “Meninggalnya 1,000 orang ‘abid yang malamnya mengerjakan solat dan siangnya berpuasa, adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim yang mengetahui (apa) yang dihalalkan dan (apa) yang diharamkan.”

Berkata Imam Syafi’i : “Menuntut ilmu adalah lebih utama daraipada melakukan ibadah sunat.”

Berkata Ibnu Abdil Hakam : “Adalah aku menuntut ilmu pada Imam Malik, lalu masuk waktu Zuhur. Maka aku kumpulkan semua kitab untuk mengerjakan solat.”

Maka berkata Imam Malik : “Wahai, tidaklah yang engkau bangun hendak mengerjakannya itu lebih utama daripada apa yang ada engkau di dalamnya, apabila niat itu benar.”

Berkata Abu Darda’ ra : “Barangsiapa berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu bukan jihad, maka dia adalah orang yang kurang fikiran dan akal.”