5.7.11

Audio Syarah Ihya' 67-73 (dan nota)

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 67

http://www.youtube.com/watch?v=cggCvjzl9JE
- Kisah lelaki 'abid tak berilmu vs lelaki berilmu tapi tidak beramal.
- Imbas kembali isi pelajaran kuliah yang lepas.
- Ilmu fardhu 'ain dan fardhu kifayah.
- Fardhu kifayah terbahagi kepada ilmu syariah dan tidak syariah.
- Ilmu bukan syariah ada 3 : terpuji, tercela, diharuskan.
- Boleh belajar ilmu sihir? Apa tujuannya?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 68
http://www.youtube.com/watch?v=ffmY3pq9rkc
- Ilmu bukan syariah yang terpuji, tercela dan dibolehkan.
- Pembahagian ilmu syariah.
- Ilmu pokok dan ilmu furu'/cabang.
- Apa itu ilmu pengantar/muqadimah?
- Alat untuk memaham Quran dan hadith.
- Bahasa kitab-kitab agama di dunia - Islam, Yahudi, Kristian, Zoroaster, Buddha, Hindu, Tao, Confucious, Shinto.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 69
http://www.youtube.com/watch?v=eU-I__U-U1g
- Rasulullah yang ummiy.
- Mengapa sifat ummiy itu satu kelebihan yang luar biasa, bukannya satu kekurangan?
- Mengapa ilmu fiqh itu ilmu dunia dan ulamanya itu ulama dunia?
- Asal kejadian manusia dalam Al-Quran, yang begitu mendalam butirannya.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 70
http://www.youtube.com/watch?v=TtWwkYwyT2o
- Apa itu "hamaa'im"?
- Kehebatan dan keajaiban Al-Quran.
- Apa itu "thiin"?
- Apa itu "lazib"?
- Ilmu fiqh dan ulama fiqh itu secara langsungnya menguruskan dunia.
- Sesuatu yang tidak berpokok akan roboh, sesuatu yang tidak berpengawal akan hilang.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 71
http://www.youtube.com/watch?v=5ezY_ramtKE
- Sesuatu yang tidak berpengawal, hilang.
- Pemerintah dan agama ialah dua anak kembar.
- Bagaimana ajaran Nabi Isa boleh hilang, tidak bertahan?
- Mengapa ajaran Nabi Muhammad mampu bertahan?
- Apakah hasil ilmu fiqh?

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 72
http://www.youtube.com/watch?v=Yj8cfReIIY8
- Kualiti menurut fiqh vs kualiti menurut tasawuf.
- Bagaimana kualiti solat kita? Kita bersolat kerana apa?
- Kita beramal kerana apa?
- "Laailahaillallah".

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 73
http://www.youtube.com/watch?v=V6KJ7fOi0vE
- "Laailahaillallah" sebagai penyelamat darah dan harta di dunia.
- Ulama fiqh selalu mengabaikan soal hati, bahkan tidak termasuk dalam perbicaraan wilayah ilmu fiqh.
- Nasib orang yang bersolat.
- Seruan untuk kali ini.

PENGAJIAN KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN kali ke-12

(Karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali)

Jika anda tanyakan : Mengapakah aku (Imam Al-Ghazali) hubungkan ilmu fiqh dengan ilmu dunia, dan ulama-ulama fiqh dengan ulama-ulama dunia?

Aku (Al-Ghazali) menjawab, bahawa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta’ala menjadikan Adam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki, (dimasukkan) ke dalam rahim wanita. Dari situ (keluar) ke dunia, kemudian (apabila mati) ke kubur, kemudian ke Padang Mahsyar, kemudian ke syurga atau ke neraka.

Inilah permulaan mereka dan inilah kesudahan mereka. Dan inilah tempat kediaman mereka. Dijadikan dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat, supaya dapat diperoleh dari dunia itu, apa yang patut untuk perbekalan itu.

Kalau manusia itu memperoleh (mengambil nikmat-nikmat ) dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan. Dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh (mengambil nikmat-nikmat) dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa untuk memimpinnya. Dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang untuk memimpin ummat manusia itu.

Ahli fiqh ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasah, jalan mengetengahi (menyelesaikan permasalahan) di antara orang banyak, apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu. Jadi ahli fiqh itu adalah guru sultan dan penunjuknya kepada jalan memimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka.

Demi sebenarnya hal tersebut berhubungan juga dengan agama, tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantaraan dunia (maksudnya - secara tidak langsung). Karena dunia adalah tempat bercucuk-tanam bagi akhirat. Dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia.

Penguasa dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok, roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal, hilang. Kerajaan dan kepastian hukum (undang-undang) tak (akan) sempurna, selain dengan penguasa. Jalan kepastian hukum (undang-undang) untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah fiqh.

Sebagaimana siasah manusia dengan pemerintahan, tidak termasuk sebahagian dari ilmu agama pada tingkat pertama. Tetapi adalah penolong kepada sesuatu, di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Maka demikian juga pengetahuan jalan siasah.

Seperti dimaklumi bahawa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal (jemaah haji) dari orang-orang Arab di perjalanan. Sedang ibadah haji itu suatu hal dan berjalan menuju ibadah haji itu adalah hal kedua. Dan mengadakan pengawalan, di mana hajji itu tidak akan sempurna selain dengan pengawalan itu adalah hal ketiga. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya dan aturan-aturan pengawalan itu adalah hal keempat.

Maka hasil dari pengetahuan fiqh, ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan.

Jika anda menyatakan kepadaku bahawa pendapatku tentang ilmu fiqh itu, kalaupun betul, hanya mengenai hukum (undang-undang) penganiayaan, hukum denda, hutang-piutang dan penyelesaian persengketaan. Maka tidaklah betul mengenai bahagian ibadah dari hal puasa dan shalat. Dan tidak pada yang dilengkapi oleh bahagian adat dari hukum mu’amalah, dari penjelasan halal dan haram.

Tentang Islam, maka ahli fiqh itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya, tentang yang batal dan syarat-syaratnya. Dan tidaklah diperhatikan padanya selain kepada lisan. Dan (soal) hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah (pembicaraan dan kemahiran) seorang ahli fiqh.

Kerana Rasulullah saw meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati, dengan sabdanya:

“Mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya?” (Muslim)

Sabda ini ditujukan oleh Nabi saw kepada seorang pembunuh yang membunuh orang yang telah mengucapkan kalimah Islam dengan alasan bahawa pengucapannya itu lantaran takut kepada pedang.

Bahkan ahli fiqh itu menetapkan sah Islam di bawah naungan pedang, padahal ia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati, kebodohan dan kehairanan. Tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang. Pedang itu memanjang kepada lehernya. Dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta, selama leher dan hartanya belum lagi terpisah daripadanya. Begitulah di dunia. Dari itu Nabi saw bersabda:

“Aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan Laa Ilaaha illAllaah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripadaku. (Bukhari & Muslim)

Nabi saw menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah (nyawa) dan harta.

Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya. Tetapi nur (cahaya) hati, rahsianya dan keikhlasannya yang berguna (di akhirat). Dan(perbincangan tentang cahaya hati, rahsianya dan keikhlasannya) itu tidak termasuk dalam (perbincangan) bidang fiqh.

Kalau seorang ahli fiqh mencempelungkan diri dalam ilmu fiqh, adalah seperti kalau ia mencempelungkan diri dalam ilmu kalam dan ilmu kedoktoran. Dan dia itu berada di luar bidangnya.

Mengenai solat, maka ahli fiqh itu berfatwa dengan sah bila solat itu dikerjakan dalam bentuk segala perbuatan solat serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah dalam seluruh solatnya dari awal sampai akhirnya. (Dia) Asyik berfikir menghitung penjualan di pasar,kecuali ketika bertakbir.

Solat semacam itu tidaklah bermanfaatlah di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tak adalah manfaatnya.

Tetapi ahli fiqh berfatwa dengan sahnya. Ertinya apa yang telah dikerjakan, telah berhasil menuruti bunyi perintah dan terhapuslah daripadanya hukuman bunuh dan dera.

Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung-singgung oleh ahli fiqh. Kalau adapun, maka adalah di luar bidangnya.